Samenstelling

U bevindt zich op: Home > Bestuur en Organisatie > College

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is de taak van het college om beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren.

Tevens is het college bevoegd beleidsregels op te stellen en tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten (bijvoorbeeld verkopen van grond). Daarnaast is het college de werkgever van de ambtelijke organisatie. Burgemeester Marianne Kallen-Morren is per 1 december 2014 benoemd tot burgemeester van IJsselstein. De raad benoemt de wethouders voor de duur van de raadsperiode (vier jaar).

Portefeuilleverdeling college

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuilles waar zij speciale aandacht aan besteden. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester mr. M.N. (Marianne) Kallen-Morren 

 

 

 

 

 

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Communicatie en PR
 • Stedenbanden
 • Project "Regionale Samenwerking"

Wethouder M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts (D66)

Wethouder van Beukering

 • Eerste locoburgemeester
 • Coördinatie drie decentralisaties (inhoudelijk)
 • Welzijn
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Jeugd en onderwijs
 • Zorg
 • Jeugd
 • Sport
 • Dierenwelzijn
 • Integratie
 • Project: "De klant centraal en deregulering"

Wethouder H.C.V. (Huib) Veldhuijsen (VVD)

Wethouder Veldhuijsen

 • Tweede locoburgemeester
 • Vergunningverlening en integrale handhaving
 • Economische Zaken
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening
 • Bedrijfsvoering (o.a. ICT, gebouwen, P&O, UW Samenwerking)
 • Citymarketing
 • Recreatie en toerisme
 • Project: "Binnenstad" 

Wethouder V.G.M. (Vincent) van den Berg (CDA)

Wethouder van den Berg

 • Derde locoburgemeester
 • Financiën en grondbedrijf
 • Coördinatie drie decentralisaties (Financieel)
 • Woon- en leefomgeving
 • Volkshuisvesting
 • Milieu en duurzaamheid
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Participatie
 • Kunst, cultuur en monumenten
 • Project "IJsselveld-Oost"

Secretaris J. (Jeroen) van Delden

Secretaris van Delden