Samenstelling

U bevindt zich op: Home > Bestuur en Organisatie > College

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is de taak van het college om beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren.

Tevens is het college bevoegd beleidsregels op te stellen en tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten (bijvoorbeeld verkopen van grond). Daarnaast is het college de werkgever van de ambtelijke organisatie. De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor de tijd van zes jaar. Vanaf 15 mei 2007 is de burgemeester van de gemeente IJsselstein de heer Patrick van den Brink. Op 15 mei 2013 is hij herbenoemd voor een periode van zes jaar. De raad benoemt de wethouders voor de duur van de raadsperiode (vier jaar).

Portefeuilleverdeling college

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuilles waar zij speciale aandacht aan besteden. Vanaf 27 mei 2014  is de portefeuilleverdeling als volgt:

Burgemeester drs. P.C. (Patrick) van den Brink 

Burgemeester Van den Brink

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Communicatie en PR
 • Stedenbanden
 • Project "Regionale Samenwerking"

Wethouder M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts (D66)

Wethouder van Beukering

 • Eerste locoburgemeester
 • Coördinatie drie decentralisaties (inhoudelijk)
 • Welzijn
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Jeugd en onderwijs
 • Decentralisatie AWBZ
 • Decentralisatie Jeugdzorg
 • Sport
 • Dierenwelzijn
 • Integratie
 • Project: "De klant centraal en deregulering"

Wethouder H.C.V. (Huib) Veldhuijsen (VVD)

Wethouder Veldhuijsen

 • Tweede locoburgemeester
 • Vergunningverlening en integrale handhaving
 • Economische Zaken
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening
 • Bedrijfsvoering (o.a. ICT, gebouwen, P&O, UW Samenwerking)
 • Citymarketing
 • Recreatie en toerisme
 • Project: "Binnenstad" 

Wethouder V.G.M. (Vincent) van den Berg (CDA)

Wethouder van den Berg

 • Derde locoburgemeester
 • Financiën en grondbedrijf
 • Coördinatie drie decentralisaties (Financieel)
 • Woon- en leefomgeving
 • Volkshuisvesting
 • Milieu en duurzaamheid
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Decentralisatie Participatiewet
 • Kunst, cultuur en monumenten
 • Project "IJsselveld-Oost"

Secretaris J. (Jeroen) van Delden

Secretaris van Delden