Bedrijfsvestiging, stimulering

  • Samenvatting

    De gemeente heeft eigen beleid om lokale bedrijvigheid te ontwikkelen. Op grond van dit beleid voert zij taken uit om bedrijvigheid te stimuleren. Zo kan vanuit sociaal oogpunt worden gezocht naar arbeidsintensieve bedrijven, maar kunnen in het kader van milieubescherming milieuvervuilende bedrijven worden geweerd.

    De gemeente IJsselstein voert momenteel geen acquisitiebeleid aangezien er geen kavels op bedrijventerreinen in uitgifte zijn.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.