Grond, bagger en bouwstoffen toepassen, melding

 • Samenvatting

  Als u gaat bouwen of verbouwen, dan moet u zorgen voor de kwaliteit van de bouwmaterialen zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen. Denk bij bouwstoffen aan beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u landelijk moet melden.

  Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook hergebruik van sloopmateriaal moet u melden.

 • Meenemen

  Bij uw melding geeft u de volgende gegevens:

  • de aard, de omvang en de kwaliteit van de bouwmaterialen
  • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
  • de locatie waar u de bouwmaterialen gebruikt
  • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
  • locatie waar de bouwmaterialen vandaan komen

  Let op: u kunt de melding van het voornemen tot toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie niet meer rechtstreeks indienen bij het bevoegd gezag. Meldingen moet u nu via het Meldpunt bodemkwaliteit inzenden. Via het meldsysteem kunt u ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond melden. U kunt zich melden via SenterNovem. Voor meer informatie kunt u ook de internetsite van VROM raadplegen.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.