Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

 • Samenvatting

  Uw woning, woonkeet of woonwagen moet voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld. Is dit niet (meer) zo, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen aan te brengen. Dit moet u doen binnen een door de gemeente gestelde termijn. Doet u dit niet, dan kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u rekening.

  Het is verboden een bouwwerk, een standplaats, een open erf of terrein te gebruiken of te doen gebruiken, indien door of namens burgemeester en wethouders is medegedeeld, dat zulks gevaarlijk is in verband met:

  • bouwvalligheid van het bouwwerk;
  • bouwvalligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk.

  Indien tengevolge van het niet functioneren -hieronder begrepen het afgesloten zijn- van de ingevolge het Bouwbesluit verplicht aanwezige voorzieningen tot het kunnen afvoeren van fecaliën, het kunnen beschikken over drinkwater, het kunnen beschikken over gedistribueerd gas en het kunnen beschikken over gedistribueerde elektriciteit een onvoldoende veiligheid of een onvoldoende hygiëne aanwezig is, kunnen burgemeester en wethouders gelasten het gebruik van het bouwwerk te staken.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.