Buurtbemiddeling

 • Samenvatting

  Goed contact met buren is niet vanzelfsprekend. Zeker niet als er irritaties zijn. Met elkaar praten is dan vaak lastig. Buurtbemiddeling kan hierbij helpen. De buurtbemiddelaars helpen bij problemen zoals geluidsoverlast, het dumpen van afval en fout geparkeerde auto’s.
  Wanneer het gaat om zware overlastproblemen en lichamelijk geweld, kunt u terecht bij de politie, woningbouwvereniging of maatschappelijk werk.

  Meer informatie

  Voor meer informatie en contactgegevens kijkt u op de website van Pulse.

  Burenoverlast? Trek op tijd aan de bel!

  Bel 030- 688 7030 of mail naar de coördinatoren Buurtbemiddeling
  IJsselstein/Lopik: Marja van den Sigtenhorst 
  Nieuwegein: Renate Ebner

  Goed contact met buren is niet vanzelfsprekend. Zeker niet als er irritaties zijn. Met elkaar praten is dan vaak lastig. De spanning loopt op en een oplossing is niet in zicht. Wat nu?
  Blijf er niet mee rondlopen, maar doe een beroep op ons. Wij kunnen u passende ondersteuning bieden. Dit kan informatie zijn, een advies of een bemiddeling. Bij een bemiddeling voeren  twee ervaren buurtbemiddelaars een gesprek met u. Zij praten  vervolgens  ook met uw buren. Als u beiden instemt, organiseren de bemiddelaars  een gezamenlijk gesprek. Daarin bespreekt u de situatie en zoekt u samen naar oplossingen. Uit ervaring weten we dat die gesprekken vaak verrassend succesvol zijn.
  Pluspunten  van Buurtbemiddeling zijn:

  • Snel
  • Vertrouwelijk
  • Gratis
  • Onafhankelijk
  • Effectief

  Meer weten?Bekijk de folder en een filmpje over Buurtbemiddeling.
  Buurtbemiddelaar worden? Kijk dan hier of dit iets voor jou is.
  Buurtbemiddeling IJsselstein/Lopik is sinds februari 2014 gecertificeerd

  Overlast in uw straat

  Ondervindt u in uw straat overlast door hangjongeren, of door verkeerd gebruik van een sociale voorziening zoals bijvoorbeeld een speeltuin of grasveld? Dan kunt u dit signaal ook melden bij Pulse. Het jongerenwerk (Noord & West of Centrum & Zuid), de sociaal werker of de bewonersadviseur nemen dan contact met u op en kunnen dan samen met u gaan kijken naar de overlastsituatie. Ook kunnen zij het punt meenemen in het overleg van het Wijkteam. Eventueel kan de methode “Straatpraat” ingezet worden om te kijken hoe andere bewoners in uw straat de situatie ervaren.
  Ervaart u overlast door kapotte stoeptegels, bomen, kapotte verkeerslichten etc. dan kunt u dit melden bij het klantcontactcentrum van de gemeente.

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.