Gemeentelijke belastingen

 • Samenvatting

  Vanaf 1 januari 2013 verzorgt Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) alle belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u voortaan de aanslagen toe en draagt zorg voor de inning.

  Het gaat om:

  Aanslag

  Gebruikers ontvangen hun aanslag in januari, eigenaren ontvangen hun aanslag in februari. U kunt de aanslag in twee termijnen betalen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van de aanslag en de tweede termijn vervalt twee maanden daarop volgend. U krijgt van de BSR één aanslagbiljet voor al uw gemeentelijke belastingen.

  Betaling

  De aanslagen voor onroerende zaakbelasting (OZB), hondenbelasting, rioolheffing, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing kunt u niet meer contant bij de balie van de gemeente IJsselstein betalen. Het aanslagbedrag maakt u over aan BSR. U vindt de gegevens daarvoor op de aanslag.

  Automatische incasso

  Betaalde u tot op heden via een automatische incasso en wilt u dat dit zo blijft? Dan neemt BSR de incasso over voor alle belastingen. U hoeft dan geen actie te ondernemen. BSR hanteert acht incassotermijnen. 

  Wilt u een automatische incasso aanvragen of juist stopzetten? Neem dan contact op met BSR. Daar kunt u een wijziging eenvoudig zelf aangeven.

  Vragen?

  Voor algemene vragen kunt u bij de gemeente terecht, via tel. 14 030 of via deze website. Als u specifieke vragen heeft over uw aanslag, als u kwijtschelding wilt aanvragen of bezwaar wilt indienen, neemt u dan contact op met BSR.

  De gemeente IJsselstein heft geen:

  • Baatbelasting
  • Toeristenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Precariobelasting
Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.