Wat staat er in een uittreksel uit de burgerlijke stand?

U bevindt zich op: Home > Digitaal Loket > Veelgestelde vragen

Kort antwoord:

Er zijn diverse soorten uittreksels uit de Burgerlijke Stand:

Antwoord:

  • Een uittreksel uit het geboorteregister. Hierin staan gegevens over uw geboorte vermeld zoals: de datum van geboorte, het tijdstip en de gemeente van geboorte en wie uw ouders zijn. 
  • Een uittreksel uit het huwelijksregister, het register geregistreerd partnerschap, het register ontbinding geregistreerd partnerschap of het echtscheidingsregister. Hierin staan gegevens over uw huwelijk, uw echtscheiding of uw geregistreerd partnerschap vermeld zoals: de datum van uw huwelijk, echtscheiding, uw geregistreerd partnerschap of de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap en de gemeente waarin de verbintenis of ontbinding heeft plaats gevonden. De namen en geboortegegevens van degene met wie u de verbintenis bent aangegaan, de namen van uw ouders en wie er als getuigen aanwezig zijn geweest. De datum van echtscheiding wordt sinds 1 januari 1995 vermeld op uw huwelijksakte. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap wordt vermeld op de akte van uw geregistreerd partnerschap. Deze registers worden bewaard in de gemeente waarin de verbintenis heeft plaats gevonden binnen Nederland. Bent u in het buitenland een verbintenis aangegaan en is deze verbintenis in Nederland ontbonden, dan wordt de ontbinding van uw huwelijk en/of geregistreerd partnerschap in het echtscheidingsregister van de gemeente Den Haag ingeschreven. 
  • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Hierin staan de gegevens vermeld over het overlijden van een persoon zoals: de geboortegegevens van de overledene, de datum, plaats en het tijdstip van overlijden, de gegevens van de ouders en de eventuele wettelijke partner(s).
Stuur door aan een vriend