Bestuur

Bestuur inrichting homepage

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers uit IJsselstein.

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Verkiezingen

  Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft het recht om te stemmen en kan zich verkiesbaar stellen. Er zijn verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

 • Urgentieagenda: meedoen in IJsselstein

  De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’. In deze agenda staan 40 punten die zijn opgesteld door inwoners, ondernemers en de politiek van IJsselstein.