Bestuur

Bestuur inrichting homepage

  • Gemeenteraad

    De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers uit IJsselstein.

  • College van B&W

    Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

  • Verkiezingen

    Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft het recht om te stemmen en kan zich verkiesbaar stellen. Er zijn verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.