Burgemeester Patrick van Domburg

De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor de tijd van zes jaar. Burgemeester mr. P.J.M. (Patrick) van Domburg is per 17 september 2015 benoemd tot burgemeester van IJsselstein. 

PortefeuilleBurgemeester Patrick van Domburg

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
 • Dierenwelzijn
 • Bestuur en organisatie
  (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Regionale samenwerking
 • Archief
 • Communicatie, PR en participatie
 • Digitale informatievoorziening
 • Stedenbanden

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Voorzitter Districtelijke Integrale Stuurploeg (DIS) ter bestrijding van ondermijning
 • Lid Taskforce GOC georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC)
 • Lid AB Veiligheidsregio Utrecht (portefeuillehouder Brandweerzorg en Huisvesting)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie VRU Risicobeheersing 
 • Bestuurlijk trekker klimaatadaptatie en gevolgenbeperking overstromingen (voorheen Meerlaagsveiligheid VRU)  
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
 • Lid Regionaal College Politie eenheid Midden-Nederland
 • Penningmeester Stichting Platform Utrechtse Waarden 
 • Lid Archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
 • Plaatsvervangend lid AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Lid Commissie Informatiesamenleving (VNG)
 • Lid Water- en Klimaattafel / Winnet
 • Bestuurslid Stichting Utrechtse Kastelen

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt

 • Penningmeester Stichting Oldtimerdag Zoetermeer (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, tevens voorzitter Adviescommissie Utrecht (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de gebruikersvereniging Centric (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de stichting Oog op natuur (onbezoldigd)
 • Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie (bezoldigd)