Burgemeester Patrick van Domburg

Mr. P.J.M. (Patrick) van Domburg is sinds september 2015 burgemeester van IJsselstein.

PortefeuilleBurgemeester Patrick van Domburg 22-6

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
 • Dierenwelzijn
 • Bestuurlijke organisatie inclusief bestuurlijke vernieuwing
  (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Regionale samenwerking en externe betrekkingen
 • Stedenband
 • Communicatie, representatie en kabinetszaken
 • Informatieveiligheid en archief
 • Dierenwelzijn

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Voorzitter Districtelijke Integrale Stuurploeg (DIS) ter bestrijding van ondermijning
 • Lid Taskforce GOC georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC)
 • Lid AB Veiligheidsregio Utrecht (portefeuillehouder Brandweerzorg en Huisvesting)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie VRU Risicobeheersing 
 • Bestuurlijk trekker klimaatadaptatie en gevolgenbeperking overstromingen (voorheen Meerlaagsveiligheid VRU)  
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
 • Lid Regionaal College Politie eenheid Midden-Nederland
 • Penningmeester Stichting Platform Utrechtse Waarden 
 • Lid Archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
 • Lid Commissie Informatiesamenleving (VNG)
 • Lid Water- en Klimaattafel / Winnet

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt

 • Voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Oldtimerdag Zoetermeer (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de gebruikersvereniging Centric (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de stichting Oog op natuur (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Utrechtse Kastelen (onbezoldigd)
 • bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, tevens voorzitter Adviescommissie Utrecht (onbezoldigd)
 • Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie (bezoldigd)

Huwelijksjubilea

Viert u of uw ouders een huwelijkjubileum van 50, 60 of 65 jaar? Wilt u een persoonlijke felicitatie van de burgemeester ontvangen? Nodig de burgemeester uit voor een bezoek bij u thuis. Neem hiervoor ruim vier weken van te voren contact op via 14 030.