Wethouder Eveline Schell

De wethouder van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder E.J.M. Schell is vierde locoburgemeester.

Wethouder Eveline SchellPortefeuille

 • P&O 
 • Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS) en
 • Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Werk en inkomen 
 • Participatie banen 
 • Welzijn 
 • Wmo 
 • Sociaal domein 
 • Jeugd 
 • GGD 
 • Seniorenbeleid 
 • Vrijwilligersbeleid 
 • Onderwijs

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid van het DB en AB WIL
 • Lid AB GGD-regio Utrecht
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL)
 • BPSDL
 • Voorzitter REA
 • RVC stichting Werkwijss