Wethouder Peter Bekker

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder P.J. Bekker is eerste locoburgemeester.

PortefeuilleWethouder Peter Bekker

 • Mobiliteit 
 • Openbare Ruimte 
 • Hondenbeleid 
 • Ruimtelijke Ordening 
 • Omgevingswet 
 • Vergunningverlening 
 • Milieu/duurzaamheid 

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid DB en AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
 • Lid AB en auditcommissie van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Lid AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 
 • Plaatsvervangend lid Algemene Vergadering Parkeerservice
 • Plaatsvervangend lid AB Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)
 • Plaatsvervangend lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Plaatsvervangend lid Archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
 • Plaatsvervangend lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)