Op donderdag 19 mei is het stadhuis gesloten in verband met een bijeenkomst voor alle medewerkers. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar. Alleen voor spoedgevallen kunt u bellen met het calamiteitennummer 06 212 15 202. De receptie is wel geopend voor het afhalen van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten.
 

Gemeenteraad

 • Agenda en stukken

  U vindt hier alle agenda's, onderliggende stukken en verslagen van de raad.

 • Raads- en commissieleden

  De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers uit IJsselstein. Inwoners van IJsselstein kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de raad. U vindt hier de raads- en commissieleden.

 • Vergaderingen van de raad (live volgen)

  Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar en bij te wonen in het stadhuis.

 • Hoe werkt de Raad

  De gemeenteraad van IJsselstein werkt volgens een vergadercyclus.

 • Uw invloed en gemeenteraadsverkiezing 2022

  Wilt u aandacht vragen voor een probleem, plan of gebeurtenis? Of wilt u meer weten over de aankomende gemeenteraadsverkiezing?

 • Van de Raad

  Op deze pagina vindt u onder andere de besluiten van de raad, maar ook moties, amendementen en toezeggingen van het college.

 • Ondersteuning en advies

  De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de leden en de raad bij het vervullen van hun taken.

 • Vraagbaak

  Mist u een vraag? Stuur uw vraag naar griffie@ijsselstein.nl

 • Rekenkamer

  De rekenkamer doet onderzoek. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein.