Gemeenteraad

 • Raads - en commissieleden

  Gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers uit IJsselstein. Inwoners van IJsselstein kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de raad. U vindt hier de raads- en commissieleden.

 • Agenda en stukken

  Agenda U vindt hier alle agenda's, onderliggende stukken en verslagen van de raad.

 • Vergaderingen van de raad (live volgen)

  Vergaderen Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Vanwege de coronamaatregelen zijn alle vergaderingen alleen digitaal te volgen.

 • Hoe werkt de Raad

  Vergaderen De gemeenteraad van IJsselstein werkt volgens een vergadercyclus.

 • Uw invloed

  Attentie Wilt u aandacht vragen voor een probleem, plan of gebeurtenis? Laat het weten aan uw raad.

 • Van de Raad

  Documenten Op deze pagina vindt u onder andere de besluiten van de raad, maar ook moties, amendementen en toezeggingen van het college.

 • Ondersteuning en advies

  RaadEnCollege De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de leden en de raad bij het vervullen van hun taken.

 • Vraagbaak

  Gebruikersvraag Mist u een vraag? Stuur uw vraag naar griffie@ijsselstein.nl

 • Rekenkamer commissie

  VergunningAlgemeen De rekenkamercommissie doet onderzoek. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein.