Gemeenteraad

 • Agenda en stukken

  U vindt hier alle agenda's, onderliggende stukken en verslagen van de raad.

 • Raads- en commissieleden

  De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers uit IJsselstein. Inwoners van IJsselstein kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de raad. U vindt hier de raads- en commissieleden.

 • Vergaderingen van de raad (live volgen)

  Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Vanwege de coronamaatregelen zijn alle vergaderingen alleen digitaal te volgen.

 • Hoe werkt de Raad

  De gemeenteraad van IJsselstein werkt volgens een vergadercyclus.

 • Uw invloed

  Wilt u aandacht vragen voor een probleem, plan of gebeurtenis? Laat het weten aan uw raad.

 • Van de Raad

  Op deze pagina vindt u onder andere de besluiten van de raad, maar ook moties, amendementen en toezeggingen van het college.

 • Ondersteuning en advies

  De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de leden en de raad bij het vervullen van hun taken.

 • Vraagbaak

  Mist u een vraag? Stuur uw vraag naar griffie@ijsselstein.nl

 • Rekenkamer

  De rekenkamer doet onderzoek. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein.