Ondersteuning en advies

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen? Raads- en commissieleden kunnen bij de griffie terecht voor vragen en advies over hun raadswerk. Voor inwoners is de griffie het adres voor vragen over het raadswerk algemeen en bijvoorbeeld wanneer u gebruik wilt maken van uw spreekrecht of meer wil weten over uw mogelijkheden in contact te treden met de raad.

van KooijGriffier 
De heer A.J.O. (Arnout) van Kooij
Telefoonnummer: 030 - 686 17 97
Mobiele nummer: 06 - 14 59 79 79
E-mail: ajo.van.kooij@ijsselstein.nl(Geen foto)
Raadsadviseur
Miranda (M.L.M.) Timmermans
Telefoonnummer: 030 - 686 18 17
E-mail: griffie@ijsselstein.nl

(geen foto)
Griffiemedewerker
Ingrid Elken
Telefoonnummer: 030 - 686 16 33
E-mail: griffie@ijsselstein.nl