Commissielid J.J. Eijzenbach

De heer J.J. EijzenEijzenbachbach
Adres: Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein
Mobiel: 06 - 28 34 03 02
E-mail: fractie@d66IJsselstein.nl
Website: D66

Nevenfuncties:
Juridisch beleidsadviseur bij de NVVK
onbezoldigd penningmeester Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen te IJsselstein