Rekenkamer commissie

De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet de rekenkamercommissie door onafhankelijk onderzoek te doen waarin wordt: 

  • Teruggekeken: bereikt de gemeente wat ze wil bereiken? En doet ze wat wilde doen?
  • Vooruit gekeken: doet de gemeente de juiste dingen? Sluit ze bijvoorbeeld aan bij lokale en landelijke toekomstige ontwikkelingen?
  • Gekeken of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed: Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld? En doet ze dat volgens de regels?

De rekenkamercommissie streeft er naar om in verbinding met bewoners, gemeenteraad en andere partijen veel verschillende onderwerpen te onderzoeken. Met haar onderzoek wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein. 

Samenstelling Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie
Rob (1971) is zelfstandig onderzoeker en adviseur en studeerde Bestuurskunde en Politicologie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Naast zijn werkzaamheden voor met name de lokale overheid en het hoger- en wetenschappelijk onderwijs, is hij lid van de rekenkamercommissie Krimpenerwaard, plaatsvervangend ombudsman voor de gemeenten Nijkerk, Putten en Bunschoten, en lid van de onafhankelijke klachtencommissie van woningbouwcorporatie Woonpartners te Waddinxveen. Na zijn studie was Rob werkzaam als  docent/onderzoeker voor de VU, Universiteit Utrecht, en Open Universiteit. Voor de bestuursacademie trad hij op als hoofddocent binnen de Bachelor Public Administration en als trainer in trainingen zoals politiek-bestuurlijke gevoeligheid, leergangen voor griffiers, leergangen beleidskunde en trainingen kaderstelling voor gemeenteraden. Rob is getrouwd, heeft twee kinderen en woont met veel plezier in Gouda.

Rick (1986) werkt als plv. programmamanager bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij werkt voor het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ dat moet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen. Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan als organisatieadviseur, waarbij hij beleid van ministeries, gemeenten en uitvoeringsorganisaties evalueerde of strategische organisatieadvies gaf. Hij woont in Utrecht en in zijn vrije tijd sport hij graag.

Tijmen (1985) is van huis uit sociaal geograaf en is na zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam beleidsonderzoeker geworden, waarbij hij zich onder meer specialiseerde op het gebied van burger- en overheidsparticipatie, gemeentelijke dienstverlening en duurzaamheid. Vanuit zijn rol werkte hij jarenlang samen met verschillende rekenkamers. Momenteel is hij werkzaam als hoofd van team Analyse bij de gemeente Haarlem, en tevens plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Uithoorn. Tijmen volleybalt en woont in Amersfoort.

Op de foto Van links naar rechts: Rick Hagelstein (lid), Tijmen Siermann (lid) en Rob Paulussen (lid en voorzitter)

Rapportages en jaarverslagen

De rekenkamercommissie heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd en rapportages en jaarverslagen uitgebracht. 

Contact Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie
P/a griffie gemeente IJsselstein
T.a.v.: secretaris van de rekenkamercommissie
Postbus 26, 3400 AA  IJsselstein
Telefoon: 06 - 25 31 06 96
E-mail: rekenkamerijsselstein@gmail.com