Vraagbaak

Mist u een vraag? Stuur uw vraag naar griffie@ijsselstein.nl.

De raad gaat over het geld van de gemeente. Hoe zit dat?

De gemeenteraad stelt de kaders waarbinnen het college van Burgemeester en Wethouders mag werken (naast wetgeving en verordeningen). De raad stelt inhoudelijke en financiële kaders en geeft met de kaders aan wat zij verwacht van het college in termen van doelen en activiteiten. Elk jaar spreekt de raad dit in grote lijnen af met het college door middel van het vaststellen van de jaarlijkse begroting.

Hoe zit het met mijn privacy en persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywetgeving van kracht. (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wat betekent dat in de communicatie met de gemeenteraad van IJsselstein voor u?

In de raadzaal

De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn openbaar. Deze vergadering worden live via internet uitgezonden en de opnames van het beeld en geluid worden bewaard om terug te kijken en te luisteren. Iedereen die bij een openbare vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie aanwezig is kan dus te zien en te horen zijn op de beeldregistraties. 

Gebruik van contactgegevens alleen met uw toestemming

Graag willen wij belanghebbenden of geïnteresseerden in een onderwerp, dat geagendeerd is voor een vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie, informeren en soms ook uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn en daar eventueel aan deel te nemen. Hetzelfde geldt voor andere bijeenkomsten van de gemeenteraad met inwoners. Voor de communicatie met inwoners gebruiken wij gegevens als e-mailadres, woonadres en / of telefoonnummer. Alleen met uw toestemming maken wij gebruik van uw contactgegevens en alleen voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren en uit te nodigen. U kunt de toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u dit doet, verwijderen wij uw gegevens.

Privacybeleid

De raad sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacy beleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbeschermer (FG) is ook de FG van de raad.

Waar vind ik informatie over verkiezingen?

Op de pagina Verkiezingen vindt u alle informatie over Nederlandse verkiezingen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 21 maart 2018. Hier vindt u de verkiezingsprogramma's van de huidige raadperiode 2018 - 2022. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022.