Urgentieagenda: meedoen in IJsselstein

De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’. In deze agenda, opgesteld door Castro Communicatie, staan 40 punten die zijn opgesteld door inwoners, ondernemers en de politiek van IJsselstein. Deze mensen hebben in april 2019 een huis-aan-huis enquête ingevuld of deelgenomen aan diepte-interviews of een bewonersavond. Daarin hebben zij aangegeven wat er volgens hen moet gebeuren om IJsselstein verder te verbeteren. De vier belangrijkste punten van de agenda zijn: Er moeten meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad en betrek daarbij de IJsselsteiners. De inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed is voor hun buurt of straat.

18 november 2020:
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de punten uit de agenda. Vijftien onderdelen zijn inmiddels afgevinkt en acht punten worden op korte termijn nog afgehandeld. De overige punten gaan voornamelijk over bouwen. Ook daar wordt aan gewerkt, maar is een kwestie van lange termijn.

Burgemeester Patrick van Domburg: Het is mooi om, aan de hand van de met de stad gemaakte agenda, te werken aan IJsselstein. De samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en de maatschappelijke organisaties houdt dan ook niet op als de punten uit de Urgentieagenda zijn gerealiseerd. We willen hen blijven betrekken bij kleine en grote opdrachten waar IJsselstein voor staat. Dat geldt ook andersom. IJsselsteiners die een goed idee hebben, moeten de ruimte krijgen om goede ideeën gerealiseerd te krijgen. De gemeente hoort de ideeën graag en nodigt inwoners uit deze in te dienen via meedoen@ijsselstein.nl.
Wat ik jammer vind is dat sommige punten uit de Urgentieagenda langer duren dan ik zou willen. Nederland kent vele regeltjes; en vaak heb je met meerdere partijen te maken, die elk hun eigen belang hebben; dan kost het tijd eer je iets gerealiseerd hebt.

Heeft u een idee? Wij horen het graag van u. Stuur hem dan naar meedoen@ijsselstein.nl

Wat is de Urgentieagenda?

De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’. In deze agenda staan 40 punten die zijn opgesteld door inwoners, ondernemers en de politiek van IJsselstein. Deze mensen hebben in april 2019 een huis-aan-huis enquête ingevuld of deelgenomen aan diepte-interviews of een bewonersavond. Hierin hebben zij aangegeven wat er volgens hen moet gebeuren om IJsselstein verder te verbeteren. De vier belangrijkste punten van de agenda zijn: Er moeten meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad en betrek daarbij de IJsselsteiners. De inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed is voor hun buurt of straat. 

De gemeenteraad heeft op donderdag 3 oktober 2019 het college de opdracht gegeven om de urgentieagenda uit te gaan voeren. Een groot deel van de punten in deze agenda voert de gemeente al uit, maar moeten we verbeteren. Er staan ook voorstellen in die wat langer op zich laten wachten of die eerst verder uitgewerkt aan de raad worden voorgelegd. Zoals huizen bouwen en voorstellen die veel geld kosten. In deze lijst kunt u alle 40 punten bekijken en zien hoe en wanneer de gemeente en betrokken partijen dit gaan oppakken. 

Staat uw idee er niet bij? Stuur hem dan naar meedoen@ijsselstein.nl

Waarom is er een Urgentieagenda?

IJsselstein heeft een bewogen periode achter de rug. Het is tijd om daar een punt achter te zetten en positief vooruit te kijken. Samen met inwoners en ondernemers willen we aan de slag om IJsselstein weer in versnelling te brengen. Met de Urgentieagenda hebben we dit concreet gemaakt door samen met inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven en politieke fracties een urgentieagenda te maken. We gaan met deze 40 concrete acties aan de slag om IJsselstein aantrekkelijker te maken, om in te wonen, te werken en te bezoeken.