Urgentieagenda: meedoen in IJsselstein

De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’. In deze agenda, opgesteld door Castro Communicatie, staan 40 punten die zijn opgesteld door inwoners, ondernemers en de politiek van IJsselstein. Deze mensen hebben in april 2019 een huis-aan-huis enquête ingevuld of deelgenomen aan diepte-interviews of een bewonersavond. Daarin hebben zij aangegeven wat er volgens hen moet gebeuren om IJsselstein verder te verbeteren. De vier belangrijkste punten van de agenda zijn: Er moeten meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad en betrek daarbij de IJsselsteiners. De inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed is voor hun buurt of straat.

26 juli 2021
Inmiddels zijn we twee jaar verder en is er hard gewerkt aan de punten uit de agenda. Veel onderdelen zijn al afgerond en een aantal volgt op korte termijn. De punten die nog niet gereed zijn gaan voornamelijk over bouwen. Hiervoor zijn echter wel al diverse projecten in gang gezet. 

Burgemeester Patrick van Domburg: “De gemeente, inwoners, ondernemers en de maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt aan IJsselstein. Het is mooi om te zien dat meer dan de helft van de afgesproken punten van de Urgentieagenda al gerealiseerd is. En we zijn nog niet klaar, we zullen ook in de toekomst samen optrekken bij de opdrachten waar IJsselstein voor staat. 
Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat sommige punten van de Urgentieagenda langer in beslag nemen. De komende periode gebruiken we dan ook om deze punten alsnog in te vullen.”  

Heeft u een idee? Wij horen het graag van u. Stuur hem dan naar meedoen@ijsselstein.nl

Wat is de Urgentieagenda?

De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’. In deze agenda staan 40 punten die zijn opgesteld door inwoners, ondernemers en de politiek van IJsselstein. Deze mensen hebben in april 2019 een huis-aan-huis enquête ingevuld of deelgenomen aan diepte-interviews of een bewonersavond. Hierin hebben zij aangegeven wat er volgens hen moet gebeuren om IJsselstein verder te verbeteren. De vier belangrijkste punten van de agenda zijn: Er moeten meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad en betrek daarbij de IJsselsteiners. De inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed is voor hun buurt of straat. 

De gemeenteraad heeft op donderdag 3 oktober 2019 het college de opdracht gegeven om de urgentieagenda uit te gaan voeren. Een groot deel van de punten in deze agenda voert de gemeente al uit, maar moeten we verbeteren. Er staan ook voorstellen in die wat langer op zich laten wachten of die eerst verder uitgewerkt aan de raad worden voorgelegd. Zoals huizen bouwen en voorstellen die veel geld kosten. In deze lijst kunt u alle 40 punten bekijken en zien hoe en wanneer de gemeente en betrokken partijen dit gaan oppakken. 

Staat uw idee er niet bij? Stuur hem dan naar meedoen@ijsselstein.nl

Waarom is er een Urgentieagenda?

IJsselstein heeft een bewogen periode achter de rug. Het is tijd om daar een punt achter te zetten en positief vooruit te kijken. Samen met inwoners en ondernemers willen we aan de slag om IJsselstein weer in versnelling te brengen. Met de Urgentieagenda hebben we dit concreet gemaakt door samen met inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven en politieke fracties een urgentieagenda te maken. We gaan met deze 40 concrete acties aan de slag om IJsselstein aantrekkelijker te maken, om in te wonen, te werken en te bezoeken.