Urgentieagenda: meedoen in IJsselstein

De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’. In deze agenda, opgesteld door Castro Communicatie, staan 40 punten die zijn opgesteld door inwoners, ondernemers en de politiek van IJsselstein. Deze mensen hebben in april 2019 een huis-aan-huis enquête ingevuld of deelgenomen aan diepte-interviews of een bewonersavond. Daarin hebben zij aangegeven wat er volgens hen moet gebeuren om IJsselstein verder te verbeteren. De vier belangrijkste punten van de agenda zijn: Er moeten meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad en betrek daarbij de IJsselsteiners. De inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed is voor hun buurt of straat.

1 maart 2022
Lang geleden opgesteld met inwoners, ondernemers en politiek, maar nooit losgelaten: de Urgentieagenda. Een bundeling van concrete ideeën om IJsselstein anno 2019 in versnelling te brengen. Goed om af en toe achterom te kijken en ons te realiseren wat we met elkaar bereikt hebben.

Sinds het opstellen van de Urgentieagenda hebben we de vaart erin gehouden, want dat is wat we ermee beogen. Van de 40 punten die de samenleving aandroeg, zijn er veel afgerond. Denk aan de nieuwe website waar projecten en plannen goed te volgen zijn; het werken met een initiatievenbudget en het actief betrekken van jongeren bij actuele projecten en de toekomst van de stad. Wat betreft woningbouw hebben we voortgang geboekt aan de Poortdijk en Hitteschild en is de herinrichting van de Vingerhoekhof afgerond

Met een aantal ideeën zijn we nog onderweg. Dan gaat het vooral over onderwerpen die een lange adem vragen en waar we – u en de gemeente – elkaar over langere tijd nodig hebben. Denk daarbij aan de andere woningbouwplannen, het blijvend stimuleren van onze aantrekkelijke binnenstad, duurzaamheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van onze stad en wijken. Dit zijn ook de onderwerpen die het nieuwe college verder blijft oppakken, naast de andere uitdagingen van vandaag en morgen. Nog steeds een waardevolle en actuele opbrengst, de Urgentieagenda. 
Heeft u een idee? Wij horen het graag van u. Stuur hem dan naar meedoen@ijsselstein.nl

Wat is de Urgentieagenda?

De naam urgentieagenda staat voor ‘de vaart erin’. In deze agenda staan 40 punten die zijn opgesteld door inwoners, ondernemers en de politiek van IJsselstein. Deze mensen hebben in april 2019 een huis-aan-huis enquête ingevuld of deelgenomen aan diepte-interviews of een bewonersavond. Hierin hebben zij aangegeven wat er volgens hen moet gebeuren om IJsselstein verder te verbeteren. De vier belangrijkste punten van de agenda zijn: Er moeten meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad en betrek daarbij de IJsselsteiners. De inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed is voor hun buurt of straat. 

De gemeenteraad heeft op donderdag 3 oktober 2019 het college de opdracht gegeven om de urgentieagenda uit te gaan voeren. Een groot deel van de punten in deze agenda voert de gemeente al uit, maar moeten we verbeteren. Er staan ook voorstellen in die wat langer op zich laten wachten of die eerst verder uitgewerkt aan de raad worden voorgelegd. Zoals huizen bouwen en voorstellen die veel geld kosten. In deze lijst kunt u alle 40 punten bekijken en zien hoe en wanneer de gemeente en betrokken partijen dit gaan oppakken. 

Staat uw idee er niet bij? Stuur hem dan naar meedoen@ijsselstein.nl

Waarom is er een Urgentieagenda?

IJsselstein heeft een bewogen periode achter de rug. Het is tijd om daar een punt achter te zetten en positief vooruit te kijken. Samen met inwoners en ondernemers willen we aan de slag om IJsselstein weer in versnelling te brengen. Met de Urgentieagenda hebben we dit concreet gemaakt door samen met inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven en politieke fracties een urgentieagenda te maken. We gaan met deze 40 concrete acties aan de slag om IJsselstein aantrekkelijker te maken, om in te wonen, te werken en te bezoeken.