Verkiezingen

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft het recht om te stemmen en kan zich verkiesbaar stellen. Er zijn verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Gemeenteraadsverkiezing
Eens in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden. Het aantal leden van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022.

Tweede Kamerverkiezing
De Tweede Kamer heeft als taken de regering te controleren. En de Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten. Door te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing heeft u invloed op de besluiten van de Tweede Kamer. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezing in de Tweede Kamer komen. De verkiezing vindt in principe elke 4 jaar plaats. De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 17 maart 2021.

Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. De gemeente IJsselstein heeft inmiddels voldoende bezetting geregeld. Aanmelden is niet meer nodig.