Alles over stemmen

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We kiezen dan de leden van de gemeenteraad. U mag dit jaar ook eerder stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. Dit kan in het stadhuis en in de sporthal Poortdijk. 

Stempas

U ontvangt uiterlijk woensdag 2 maart 2022 uw stempas.

Meenemen:

 • uw stempas
 • uw originele indentiteitsbewijs
 • een mondkapje

Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis en ga niet naar het stembureau. Vraag een andere kiezer om namens u te stemmen. Dat regelt u met een volmacht op de achterzijde van uw stempas.

In het stembureau:

 • houden we ons aan de coronamaatregelen
 • heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs in de hand
 • gaat u alleen het stemhokje in
 • mag u niet iemand machtigen om voor u te stemmen
Stembureaus
 
Stembureau Maandag 14 maart en dinsdag 15 maart van 07.30 tot 21.00 uur
1 Gemeente IJsselstein, Overtoom 1
6 Sporthal Poortdijk 34
 
Stembureau Woensdag 16 maart 2022 van 07.30 tot 21.00 uur
1 Gemeente IJsselstein
Overtoom 1
2 Sporthal de Oever
Zomerdijk 42a
3 Sporthal IJsselhal bureau 
Oranje Nassaulaan 50
5 Vecht en IJssel, locatie Ewoud 
Jan v.d. Heydenweg 2
6 Sporthal Poortdijk
Poortdijk 34
7 Reddingsbrigade IJsselstein
Duitslandstraat 7
8 Gebouw ’t Kruispunt bureau 1 Touwlaan 36 (hoek Eiteren/Touwlaan)
9 Gebouw ’t Kruispunt bureau 2 Touwlaan 36 (hoek Eiteren/Touwlaan)
10 De kapel Mariënstein
Vanaf de Benschopperweg ingang Hooghe Camp en vanaf Groenvliet bruggetje Groene Dijk en dan zijdeur van de Kapel
11 Sporthal het Heem bureau 1
Heemradenlaan 36
12 Sporthal het Heem bureau 2
Heemradenlaan 36
13 WOC gebouw bureau 1
Merkelbachlaan 2
14 WOC gebouw bureau 2
Merkelbachlaan 2
15 OBS De Trekvogel
Heemradenlaan 26 
16 Fulcotheater
Overtoom 3
17 IJsselsteinse Tennis Club Groenvliet
Groene Dijk 15
18* Muziekvereniging Amicitia
Panoven 14

* Muziekvereniging Amicitia is niet rolstoelgangkelijk 

U kunt gebruik maken van de Pulse bus om u naar de stemlocatie te vervoeren. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Maatregelen in stembureaus ivm corona

U leest hier welke maatregelen in het stemburea worden genomen om uw veiligheid zoveel mgelijk te garanderen.

Tellen van de stemmen

Op woensdag 16 maart 2022 worden overdag de uitgebrachte stemmen van maandag 14 en dinsdag 15 maart geteld op het Stadhuis vanaf 08.30 uur. In alle stembureaus worden op 16 maart 2022 na sluiting van het stembureau om 21.00 uur de uitgebrachte stemmen geteld. Alleen de stemmen die in het Fulcotheater zijn uitgebracht, worden op 16 maart 2022 vanaf 21.00 uur in het Stadhuis geteld.

Als u zelf niet gaat stemmen - Volmacht afgeven

Kunt u niet naar het stembureau om te stemmen? Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven. Er zijn twee manieren om een volmacht af te geven:

1. Onderhandse volmacht

 • Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en onderteken deze.
 • Laat de persoon die voor u gaat stemmen de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 • Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.

De kiezer die voor u gaat stemmen:

 • neemt een kopie van uw legitimatiebewijs mee
 • moet op hetzelfde moment ook stemmen
 • mag twee keer stemmen met een volmacht
 • woont ook in IJsselstein

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, moet u een schriftelijke volmacht aanvragen met het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen model L8  (PDF).

2. Schriftelijke volmacht

 • Voor vrijdag 11 maart 2022 indienen
 • Gebruik het formulier L8 (pdf)
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in
 • Print het formulier uit en vul de gegevens in
 • Stuur het formulier naar Gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Graag met vermelding van uw Burgerservicenummer.

De kiezer die voor u gaat stemmen:

 • woont in IJsselstein
 • moet op hetzelfde moment ook stemmen
 • mag twee keer stemmen met een volmacht

Let op: Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van zijn stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen.

Locaties borden

Op de borden mag niet meer geplakt worden. Posters voor de borden moeten digitaal worden aangeleverd. Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij Bureau Verkiezingen van de gemeente IJsselstein via verkiezingen@ijsselstein.nl

1.    hoek Podium richting Baronieweg/kruising Podiumweg.
2.    nabij voetbalvelden hoek Heemradenlaan/Duizenblad. 
3.    nabij winkelcentrum Clinckhoeff hoek Televisiebaan en de Baan
4.    nabij rotonde Willem van Oranjeplein 
5.    nabij kruising Utrechtseweg / Europalaan 
6.    kruising Heemradenlaan / Achtersloot
7.    kruising Einsteinweg/Parklaan
 

Vragen?

Stel uw vraag online aan Bureau Verkiezingen of neem contact op via 14 030.