Inzien kandidatenlijsten

Uiterlijk 31 januari 2022 hebben de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen een kandidatenlijst ingediend. De ingediende kandidatenlijsten en bijbehorende stukken kunt u inzien met ingang van 2 februari 2022 in het stadhuis:
Bureau Verkiezingen
Overtoom 1 
3401 BK Ijsselstein

Het inzien van stukken eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten;
  • de daarop voorkomende kandidaten;
  • de daarboven geplaatste aanduidingen.

Op 4 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten definitief vastgesteld. 

Bekijk het proces- verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten.