Tweede Kamerverkiezing

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. De gemeente IJsselstein heeft inmiddels voldoende bezetting geregeld. Aanmelden is niet meer nodig. Voor algemene informatie over de verkiezingen kunt u terecht op de website van Kiesraad. Op de verkiezingskalender van de Kiesraad vindt u wanneer de verkiezingen plaatsvinden.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Misschien kunt u die dag zelf niet stemmen. Iemand machtigen kan op twee manieren:

 • stempas invullen (onderhandse volmacht)
 • schriftelijke volmacht aanvragen

Onderhandse volmacht
U kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit IJsselstein zijn.

Hoe werkt het:

 • Vul op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en onderteken deze.
 • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Bij de Tweede Kamer verkiezingen mag een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs) worden gebruikt dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen
 • Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voorwaarden:

 • De gemachtigde woont in IJsselstein.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.

Schriftelijke volmacht
Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente IJsselstein woont.

Hoe werkt het:

 • Download het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen model L8 
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Print het formulier uit, vul uw gegevens in en stuur dit naar de gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein (graag met vermelding van uw Burgerservicenummer).
 • Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen.
 • Uw schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 vóór 17:00 uur door de gemeente zijn ontvangen. 

Voorwaarden:

 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Nederland.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever immers ongeldig verklaard.
Kiezerspas

Het kan handig zijn voor een kiezer om in een ander stemdistrict of een andere gemeente te stemmen dan die waar hij of zij staat ingeschreven. In dat geval kan een kiezerspas worden aangevraagd. De kiezerspas kan, mits tijdig, schriftelijk worden aangevraagd.

Verschil tussen stempas en kiezerspas
Met de stempas die u via de post ontvangt kun u stemmen in de gemeente waar u ingeschreven staat. Voor u is dit de gemeente IJsselstein. U kunt met een stempas dus niet stemmen in bijvoorbeeld Rotterdam. Met de kiezerspas kunt u stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden.

Schriftelijke aanvraag

 • Download het formulier kiezerspas model K6 en vul uw gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein (graag met vermelding van uw burgerservicenummer). 
 • Heeft u al een stempas ontvangen? Dan moet uw stempas bij het aanvraagformulier worden toegevoegd.

​​​​​Voorwaarden:

 • Vraag schriftelijk een kiezerspas aan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur
 • Stuur uw verzoek waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat ingeschreven (1 februari 2021). Voor u is dit de gemeente IJsselstein. 
 • Heeft u al een stempas ontvangen? Dan moet uw stempas bij het aanvraagformulier worden toegevoegd.

Mondelinge aanvraag
In verband met de Corona-maatregelen probeert de gemeente het aantal aanwezige bezoekers in het stadhuis zoveel mogelijk te spreiden. Neem contact op met Burgerlijke Stand via 14 030 om een afspraak te maken. De afdeling Burgerlijke Stand is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30 uur - 12.30 uur; woensdagmiddag van 13.30 uur - 17.00 uur; woensdagavond van 18.00 uur - 20.00 uur. 

Hoe werkt het:

 • Maak een telefonische afspraak
 • Neem uw stempas mee

Voorwaarden:

 • ​​Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is enkel mogelijk ná ontvangst van de stempas uiterlijk tot vrijdag 12 maart 2021 voor 17:00 uur.
 • U dient dan in persoon te verschijnen op het stadhuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat ingeschreven (1 februari 2021). Voor u is dit de gemeente IJsselstein. 
Ondersteuningsverklaring afleggen

Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 kunt u als inwoner een ondersteuningsverklaring afleggen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente IJsselstein. De ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd van 4 januari t/m 1 februari 2021.

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke partij of groepering aan een verkiezing mogelijk. Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

 • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
 • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
 • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Hoe het werkt:
In verband met de Corona-maatregelen probeert de gemeente het aantal aanwezige bezoekers in het stadhuis zoveel mogelijk te spreiden. Neem contact op met Burgerlijke Stand via 14 030 om een afspraak te maken. De afdeling Burgerlijke Stand is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30 uur -12.30 uur; woensdagmiddag van 13.30 uur -17.00 uur; woensdagavond van 18.00 uur - 20.00 uur. 

 • Neem de ondersteuningsverklaring en uw legitimatbewijs mee naar het stadhuis. Het formulier krijgt u van de partij of groepering;
 • U ondertekent de ondersteuningsverklaring in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken). De ambtenaar controleert uw gegevens in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op de verklaring;
 • Na ondertekening (met stempel) door de ambtenaar krijgt u de verklaring mee en u zorgt zelf dat het bij de politieke partij terecht komt;
 • De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.
Stembureaus 

Vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maar 2021 kan van 07.30 uur - 21.00 uur in: 

Stembureau Locatie
1 Gemeente IJsselstein, Overtoom 1
7 Reddingsbrigade IJsselstein, Duitslandstraat 7

 
Stemmen op woensdag 17 maart 2021 kan van 07.30 - 21.00 uur in:

Stembureau Locatie
1 Gemeente IJsselstein, Overtoom 1
2 Sporthal de Oever, Zomerdijk 42a
3 Sporthal IJsselhal bureau 1, Oranje Nassaulaan 50
4 Sporthal IJsselhal bureau 2, Oranje Nassaulaan 50
5 Vecht en IJssel, locatie Ewoud, Jan van den Heydenweg 2
6 Sporthal Poortdijk, Poortdijk 34
7 Reddingsbrigade IJsselstein, Duitslandstraat 7
8 Gebouw 't Kruispunt bureau 1, Touwlaan 36 (hoek Eiteren/Touwlaan)
9 Gebouw 't Kruispunt bureau 2, Touwlaan 36 (hoek Eiteren/Touwlaan)
10 De Kapel Marienstein, Benschopperweg 14
11 Sporthal het Heem bureau 1, Heemradenlaan 36
12 Sporthal het Heem bureau 2, Heemradenlaan 36
13 WOC gebouw bureau 1, Merkelbachlaan 2
14 WOC gebouw bureau 2, Merkelbachlaan 2
15 OBS De Trekvogel, Heemradenlaan 26
16 Fulcotheater, Overtoom 3
17 IJsselsteinse Tennis Club Groenvliet, Groene Dijk 15
Aanplakborden

Voor de verkiezingen zijn aanplakborden geplaatst. De borden staan uiterlijk vanaf 3 februari 2021 op de genoemde locaties.

Locaties borden:
1.    hoek Podium richting Baronieweg/kruising Podiumweg.
2.    nabij voetbalvelden hoek Heemradenlaan/Duizenblad
3.    nabij winkelcentrum Clinckhoeff hoek Televisiebaan en de Baan
4.    nabij rotonde Willem van Oranjeplein 
5.    nabij kruising Utrechtseweg / Europalaan 
6.    kruising Heemradenlaan / Achtersloot
7.    kruising Einsteinweg/Parklaan

Regels beplakken verkiezingsborden:

 • Maximale grootte van de poster A2 formaat (breedte 42 cm, hoogte 60 cm)
 • Maximaal 1 poster per politieke partij.
 • Niet over al eerder geplakte poster heen plakken.
 • Posters alleen bevestigen met behanglijm: wordt er op een andere manier geplakt of geniet, dan worden aan de desbetreffende partij kosten in rekening gebracht voor de schoonmaak van de borden.
Meer weten

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Kiesraad.