Ondersteuningsverklaring voor politieke partij

Wilt u een nieuwe of een bestaande partij ondersteunen? Dan ontvangt u van de partij die u wilt ondersteunen een ondersteuningsverklaring. U legt de ondersteuningsverklaring af vanaf 3 januari tot en met 31 januari 2022. U kunt hiervoor vrij binnen lopen tijdens werkdagen tussen 08:30 en 15:30 uur.

Hoe werkt het
  • u neemt de ondersteuningsverklaring mee en een geldig identiteitsbewijs
  • onderteken het formulier nog niet!
  • u meldt zich bij de receptie en geeft aan dat u komt voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring. U wordt daarna zo snel mogelijk opgeroepen bij een balie of in een spreekkamer.
  • u ondertekent het formulier in het bijzijn van de baliemedewerker
  • de baliemedewerker controleert of u kiesgerechtigd bent, in IJsselstein woont en hoe u zich gelegitimeerd heeft
  • het ondertekende en gestempelde formulier levert u zelf in bij de contactpersoon van de partij die u ondersteunt
Meer weten

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Kiesraad.