Nieuws

 • Enquête klanttevredenheid dienstverlening

  Tot 9 januari 2023 laat de gemeente onderzoek doen naar de ervaringen met haar dienstverlening. De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van harte uit om een korte vragenlijst in te vullen.

 • Verwijderen en nieuw te planten bomen 2022/2023

  22 november 2022
 • Koninklijke onderscheiding voor Piet de Bruin

  20 november 2022
 • Geldzorgen? Check of u alles krijgt waar u recht op hebt!

  04 november 2022

  Gemeente IJsselstein vindt het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te bereiken die recht hebben op (financiële) ondersteuning. Zo helpen we grotere problemen, zoals betalingsachterstanden te voorkomen.

 • Herplant bomen aan Zijdewetering Noord

  Eind september zijn 20 bomen (populieren) gekapt aan de Zijdewetering Noord. In het najaar van 2023 planten we hier weer nieuwe bomen. Ons voornemen is de huidige bomenrij te verlengen. We kijken hierbij of we opnieuw kiezen voor populieren of boomsoorten die hier ook zouden kunnen passen. En uiteraard denken we er hierbij ook aan om een omgeving te maken dat zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren in aan de Zijdewetering Noord kunnen leven. We gaan hierover met direct aanwonenden in gesprek.

 • IJsselstein zet zich in voor duurzame woningbouw

  Een groot aantal partijen heeft afspraken gemaakt om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen. Namens het college van IJsselstein ondertekende wethouder Edwin Tas hiertoe recent een convenant met gemeenten, provincies en bouwende partijen in de regio’s Utrecht en Amsterdam.

 • Eerste Cultuurcafé IJsselstein succesvol

  Ruim 40 vertegenwoordigers uit de culturele sector ontmoetten elkaar op woensdagavond 12 oktober in het eerste Cultuurcafé IJsselstein. In speeddates en tafelgesprekken brainstormden deelnemers over de culturele zichtbaarheid van IJsselstein. 

 • 'Het compliment' voor Leon Vliex

  Op zaterdagavond 15 oktober vierde fanfareorkest Excelsior haar 115-jarig bestaan met een verrassende avond vol fanfaremuziek! Dirigent Leon Vliex ontving uit handen van wethouder Mark Foekema de gemeentelijke onderscheiding ‘Het Compliment’ voor zijn inzet als muzikaal leider van Excelsior gedurende 25 jaar. 

 • Storing straatverlichting

  In het najaar komen er vaak meldingen binnen over storingen aan de straatverlichting. 's Nachts branden de lantaarnpalen niet en overdag juist wel. Meer info over storingen en het melden van storingen leest u hier.

 • CultuurCafé 12 oktober

  Gemeente IJsselstein organiseert op woensdagavond 12 oktober het Cultuurcafé IJsselstein. Dé plek voor culturele instellingen, verenigingen, collectieven, professioneel uitvoerende kunstenaars, amateurkunstenaars en culturele ondernemers, om elkaar te ontmoeten en kennis en ideeën uit te wisselen.

 • Bacterievuur in perenbomen en meidoorns aan de Boomgaard

  Aan de Boomgaard zijn perenbomen en meidoorns besmet met bacterievuur. Omdat we zuinig zijn op onze unieke fruitbomencollectie, en dus willen voorkomen dat de ziekte zich verspreid, gaan we zieke perenbomen en meidoorns aan de Boomgaard en in het Hogebiezenpark verwijderen.

 • Gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs

  Bent u 66 plus en heeft u een inkomen onder de €17.700 per jaar? Dan komt u bij de provincie Utrecht in aanmerking voor een jaar lang gratis reizen na 9 uur ’s ochtends met tram en bus. En in het weekend de hele dag.

 • Subsidie Kunst en Cultuur ter inzage

  Het College van Burgemeester en Wethouders IJsselstein heeft het concept subsidie overzicht Kunst en Cultuur 2023 vastgesteld. In dit overzicht staat welk subsidiebedrag het College in 2023 aan de subsidie aanvragers Kunst en Cultuur wil toekennen.

 • Burgemeester ontvangt Waarderingspenning Nationale Reddingsvloot

  Burgemeester Patrick van Domburg ontving, in aanwezigheid van lifeguards van de Reddingsbrigade IJsselstein, de ‘Waarderingspenning NRV’ voor de inzet bij de grote overstromingen in Limburg in de zomer van vorig jaar.

 • Onderzoek flexwoningen Noord-IJsseldijk

  De woningnood in IJsselstein is groot, zeker voor jongeren en starters. De gemeente onderzoekt daarom de mogelijkheden om 100 tijdelijke flexwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens te plaatsen aan de Noord-IJsseldijk.

 • Gratis fitheidtest

  Bewegen is belangrijk om gezond te blijven. Dat is een stuk makkelijker als u fit bent. De fittest van Stichting Pulse is een goede manier om uw gezondheid in kaart te brengen. De uitkomst van de test kan u motiveren om uw eet- en beweegpatronen te veranderen of juist vast te houden.

 • Overlast piepende sneltram

  Sinds 9 juli rijdt de sneltram weer. De omwonenden hebben last van het snerpende piepgeluid waarmee de tram door de bogen rijdt en sturen ons berichten met de vraag om dit probleem op te lossen. Wij begrijpen de radeloosheid, maar wij kunnen het niet oplossen omdat de provincie Utrecht is de eigenaar van de sneltram en het spoor.