Burgemeester ontvangt Waarderingspenning Nationale Reddingsvloot

Burgemeester Patrick van Domburg ontving, in aanwezigheid van lifeguards van de Reddingsbrigade IJsselstein, de ‘Waarderingspenning NRV’ voor de inzet bij de grote overstromingen in Limburg in de zomer van vorig jaar.

Vanochtend ontving burgemeester Patrick van Domburg, in aanwezigheid van lifeguards van de Reddingsbrigade IJsselstein, uit handen van Mark Peeters, regio coördinator, namens de Nationale Reddingsvloot (NRV) de ‘Waarderingspenning NRV’ voor de inzet bij de grote overstromingen in Limburg in de zomer van vorig jaar. De NRV geeft hiermee een blijk van waardering aan de gemeente IJsselstein, de betrokken instanties binnen de gemeente en omwonenden van de Uitgangsstelling Duitslandstraat bij de RBIJ. De adequate hulp bij de opkomst van Peloton 1, het inrichten van het regionale coördinatiecentrum en het creëren van een 'hub' voor de aflossingsploegen is van essentieel belang geweest voor de logistieke en facilitaire ondersteuning van het grootschalig en bijzonder optreden bij deze ramp.

In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval. In korte tijd steeg het water in de Limburgse beken tot recordhoogte en werden woningen, bedrijven en instellingen getroffen door overstromingen. Door het kolkende water ontstond er op een aantal plekken levensgevaarlijke situaties. Het leger, brandweer, politie en reddingsbrigades, waaronder ook onze Reddingsbrigade IJsselstein (RBIJ) met drie ploegen, boden hulp. Bij het botenhuis van de RBIJ werd de Uitgangsstelling Duitslandstraat ingericht. Vanaf deze plek vertrok een konvooi van vrijwilligers, medewerkers en materieel naar Maastricht om hulp te bieden.

Waarderingspenning Watersnood 2021 voor lifeguards RBIJ
De leden van de reddingsbrigades zijn professioneel opgeleide vrijwilligers en hebben een bijdrage geleverd aan de rampenbestrijding; de crisisbeheersing in het ramgebied, de regionale coördinatie, de logistieke en facilitaire ondersteuning of de opvang en nazorg. Op 21 juli jl. ontvingen de leden van de RBIJ als dank voor hun inzet de waarderingspenning Watersnood 2021 van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Daarnaast kreeg de RBIJ een NRV waarderingsschild uitgereikt om als blijvende herinnering in hun botenhuis op te hangen.
Waarderingspenning Reddingsvloot