Herplant bomen aan Zijdewetering Noord

Eind september zijn 20 bomen (populieren) gekapt aan de Zijdewetering Noord. In het najaar van 2023 planten we hier weer nieuwe bomen. Ons voornemen is de huidige bomenrij te verlengen. We kijken hierbij of we opnieuw kiezen voor populieren of boomsoorten die hier ook zouden kunnen passen. En uiteraard denken we er hierbij ook aan om een omgeving te maken dat zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren in aan de Zijdewetering Noord kunnen leven. We gaan hierover met direct aanwonenden in gesprek.

Op donderdag 29 september jl. constateerde RMN ernstige scheurvorming in het asfalt van het fietspad en de grond rond de populieren aan de Zijdewetering Noord. Vanwege de op het oog ernstige situatie heeft RMN aan het boomtechnisch onderzoeksbureau Tree-o-logic een onafhankelijk, deskundig advies gevraagd. Een medewerker van dit bureau, een European Tree Technican, is direct gekomen en heeft enkele scheuren met een steekschop vrijgegraven om de situatie te beoordelen. Ook heeft hij met een prikpen de diepte van de scheuren gemeten. Deze waren ca. 40 cm diep. De grondscheuren waren een duidelijk teken dat de boomwortels niet goed in de ondergrond verankerd zaten. 
Tree-o-logic concludeerde dat er sprake was van een onveilige situatie omdat de instabiele bomen bij slecht weer zouden kunnen omvallen. Gezien de slechte weersvoorspelling voor de vrijdag en zaterdag gaven zij RMN/gemeente IJsselstein het advies voor de noodkap van 20 populieren. 
De plek van de bomen en de richting waarop de bomen scheefgezakt waren maakte het aannemelijk dat de bomen in noordoostelijke richting zouden vallen. Dit zou betekenen dat de meeste bomen (zo’n 8 stuks) op het voetpad aan de overzijde van de sloot zouden vallen en dat 2 bomen in een tuin of zelfs op een woning zouden kunnen vallen.  
De bomen zijn op vrijdag 30 september gekapt. We zijn van plan om hier weer nieuwe bomen te planten. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar het verlengen van de bestaande bomenrij. We gaan met direct aanwonenden in gesprek of we kiezen voor opnieuw populieren of wellicht een andere bomensoort die hier ook zou passen. Herplant zou dan plaatsvinden in het najaar van 2023 omdat in de herfst nieuwe bomen de beste omstandigheden hebben om te wortelen en in het voorjaar uit te groeien.
 

De rapportage van Tree-o-logic kunt u hier lezen.

zijdwetering gekapte bomen