Onderzoek flexwoningen Noord-IJsseldijk

De woningnood in IJsselstein is groot, zeker voor jongeren en starters. De gemeente onderzoekt daarom de mogelijkheden om 100 tijdelijke flexwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens te plaatsen aan de Noord-IJsseldijk.

De woningnood in IJsselstein is groot, zeker voor jongeren en starters. De gemeente onderzoekt daarom de mogelijkheden om 100 tijdelijke flexwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens te plaatsen aan de Noord-IJsseldijk. Het plan maakt deel uit van een bestuursakkoord, dat Utrecht en een aantal gemeenten in de provincie met het Rijk hebben afgesloten.

Samen met woningcorporatie Cazas Wonen en Provincie Utrecht heeft IJsselstein de intentie om aan de Noord-IJsseldijk een tijdelijk wijkje met 100 flexwoningen te realiseren. De gemeente hoopt eind van het jaar duidelijk te hebben of en hoeveel flexwoningen exact geplaatst kunnen worden. Dat zal niet alleen afhangen van de ruimtelijke mogelijkheden, maar ook van medefinanciering door het Rijk en toestemming van de provincie. Mocht uit het onderzoek blijken, dat het flexwijkje mogelijk is, dan zal een eerste vervolgstap zijn om de omwonenden te informeren. Zover is het nog niet.

Flexwoningen
Flexwoningen mogen maximaal 15 jaar blijven staan. Daarna kunnen zij verplaatst worden voor hergebruik binnen of buiten de gemeente. De bewoners kunnen in deze periode doorstromen naar een nog te bouwen of bestaande huurwoning elders in de gemeente. Zo gaan we tegen dat zij de gemeente noodgedwongen moeten verlaten.

Woningnood
Mensen vinden moeilijk een woning in IJsselstein. Er is vooral een tekort aan sociale huurwoningen. De gemeente wil IJsselsteiners een betere kans bieden om een passende woning in hun eigen gemeente te vinden. Het aantal inwoners is ook van belang om de voorzieningen in de stad te kunnen behouden.

Woonvisie
Om de stad vitaal te houden en de woningnood te bestrijden, wil IJsselstein tot 2030 ongeveer 2.500 woningen bouwen. Voor 1.500 woningen onderzoekt de gemeente naar ruimte in het groene buitengebied, onder andere ten zuiden van de stad.

Regio
De gemeenten, die het akkoord met het Rijk hebben afgesloten, willen samen 1.500 flexwoningen realiseren. Naast IJsselstein gaat het om de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Bunschoten.