B&W besluiten

B&W besluiten (collegebesluiten) zijn beleidsnota's en concrete plannen die officieel worden vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdagochtend. U kunt de openbare besluitenlijsten inzien vanaf 2022. Oudere besluitenlijsten kunt u terugvinden in het archief van de website.

2022