Burgemeester Patrick van Domburg

De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor de tijd van zes jaar. Burgemeester mr. P.J.M. van Domburg is per 17 september 2015 benoemd tot burgemeester van IJsselstein. In september 2021 is hij herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Beschrijving

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
 • Dierenwelzijn
 • Bestuurlijke organisatie inclusief bestuurlijke vernieuwing
  (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Regionale samenwerking en externe betrekkingen
 • Stedenband
 • Communicatie, representatie en kabinetszaken
 • Informatieveiligheid en archief
 • Dierenwelzijn

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Voorzitter Districtelijke Integrale Stuurploeg (DIS) ter bestrijding van ondermijning
 • Lid Taskforce GOC georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC)
 • Lid AB Veiligheidsregio Utrecht (portefeuillehouder Brandweerzorg en Huisvesting)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie VRU Risicobeheersing
 • Bestuurlijk trekker klimaatadaptatie en gevolgenbeperking overstromingen (voorheen Meerlaagsveiligheid VRU)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
 • Lid Regionaal College Politie eenheid Midden-Nederland
 • Penningmeester Stichting Platform Utrechtse Waarden
 • Lid Archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
 • Lid Commissie Informatiesamenleving (VNG)
 • Lid Water- en Klimaattafel / Winnet

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt

 • Voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Oldtimerdag Zoetermeer (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de gebruikersvereniging Centric (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de stichting Oog op natuur (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Utrechtse Kastelen (onbezoldigd)
 • bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, tevens voorzitter Adviescommissie Utrecht (onbezoldigd)
 • Voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie (bezoldigd)

Huwelijksjubilea

Viert u of uw ouders een huwelijkjubileum van 50, 60 of 65 jaar? Wilt u een persoonlijke felicitatie van de burgemeester ontvangen? Nodig de burgemeester uit voor een bezoek bij u thuis. Neem hiervoor ruim vier weken van te voren contact op via 14 030.

Burgemeester Patrick van Domburg

Afbeelding: Burgemeester IJsselstein, Patrick van Domburg