Spreekuur en contact

Wilt u een wethouder of de burgemeester spreken? Dat kan laagdrempelig tijdens het maandelijkse spreekuur op dinsdagmiddag. U belt hiervoor met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030.

Voor de wethouders en burgemeester is het fijn als zij zich voor kunnen bereiden op een gesprek. Zo kunnen zij een inhoudelijke reactie geven op uw vraag of opmerking en is het ook mogelijk een behandelend ambtenaar aan te laten sluiten.

Afspraak maken

Het college heeft spreekuur op de laatste dinsdag van de maand van 15.30 uur tot 16.30 uur. Inwoners en bedrijven kunnen zich tot een week van te voren aanmelden voor een afspraak. Dit kan door te bellen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 030.

Uiteraard blijft het altijd mogelijk een afspraak met een bestuurder te maken buiten het spreekuur via het bestuurssecretariaat.

Data spreekuur

Dinsdag 20 december 2022
Dinsdag 31 januari 
Dinsdag 21 februari
Dinsdag 28 maart
Dinsdag 25 april
Dinsdag 30 mei
Dinsdag 27 juni
Dinsdag 26 september
Dinsdag 31 oktober
Dinsdag 28 november
Dinsdag 19 december