Huisregels

Overige huisregels:

  • Huisdieren blijven buiten, met uitzondering van hulphonden.
  • Eten en drinken is niet toegestaan, met uitzondering van officiële gelegenheden.
  • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
  • (Geluids)overlast of grensoverschrijdend gedrag staan wij niet toe.
  • Roken en drugsgebruik is verboden.
  • Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet u om toestemming vragen van alle betrokkenen.
  • Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen is verboden.
  • Strafbare feiten melden wij aan de politie.
  • Veroorzaakte schade wordt verhaald op diegene die de schade heeft veroorzaakt.