Financiën

Planning & control-cyclus (PenC)

De planning & control-cyclus is de begrotingscyclus van de gemeente. Deze cyclus start met de kadernota en eindigt met de jaarrekening. De verschillende onderdelen van de cyclus staan hieronder uitgelegd. Ontdek waarvoor welk onderdeel bedoeld is.

Kadernota en financieel perspectiefnota

De kadernota is de start van de begrotingscyclus. Hiermee bepaalt de raad wat we volgend jaar anders/nieuw gaan doen. Dit wordt meegenomen in de begroting. In de financieel perspectiefnota staat hoeveel geld we hieraan uit kunnen geven.

Kader- en financieel perspectiefnota 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 1,04 MB)
Financieel perspectiefnota 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 461 kB)
Kadernota 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 714 kB)

Programmabegroting

In de programmabegroting staat wat de gemeente komend jaar gaat doen en wat dat mag kosten. De nieuwe dingen uit de kadernota en het coalitieprogramma staan hier ook in.

Programmabegroting 2023, gemeente IJsselstein (pdf, 2,59 MB)
Programmabegroting 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 1,79 MB)
Programmabegroting 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 2,25 MB)

Kwartaalrapportages (Q-rapportages)

Elke drie maanden staat in de kwartaalrapportage hoe de uitvoering van de begroting gaat. Als zaken niet gehaald worden, dan staat dat hierin beschreven. Ook als zaken meer of minder kosten wordt uitgelegd waarom.

Q3 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 364 kB)
Q2 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 277 kB)
Q1 rapportage 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 297 kB)
Q3 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,32 MB)
Q2 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,33 MB)
Q1 rapportage 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 1,27 MB)

Decembernota

Met de decembernota worden de laatste aanpassingen aan de begroting gedaan. Ook wordt hiermee geld meegenomen naar volgend jaar, mochten dingen uitlopen.

Decembernota 2022, gemeente IJsselstein (pdf, 332 kB)
Decembernota 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 605 kB)

Jaarstukken

In de jaarstukken staat wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. En wat niet. Ook de kosten staan hierbij. Dit wordt vergeleken met de begroting. Verschillen worden uitgelegd.

Jaarstukken 2021, gemeente IJsselstein (pdf, 6,85 MB)