Gemeenteraad

 • Agenda en stukken

  U vindt hier alle agenda's, onderliggende stukken en verslagen van de raad.

 • Raads- en commissieleden

  De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers uit IJsselstein. Inwoners van IJsselstein kiezen de samenstelling van de raad. U vindt hier de raads- en commissieleden.

 • Vergaderingen van de raad (live volgen)

  Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar en bij te wonen in het stadhuis.

 • Hoe werkt de raad?

  De gemeenteraad van IJsselstein werkt volgens een vergadercyclus.

 • Uw invloed en de gemeenteraad

  Wilt u aandacht vragen voor een probleem, plan of gebeurtenis? Of wilt u meer weten over de gemeenteraad?

 • Van de Raad

  Op deze pagina vindt u onder andere de besluiten van de raad, maar ook moties, amendementen en toezeggingen van het college.

 • Ondersteuning en advies

  De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de leden en de raad bij het vervullen van hun taken.

 • Vraagbaak

  Lees hier de meest gestelde vragen over de raad.

 • Rekenkamer

  De rekenkamer doet onderzoek. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein.