Ondersteuning en advies

De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de leden en de raad bij het vervullen van hun taken.

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen? Raads- en commissieleden kunnen bij de griffie terecht voor vragen en advies over hun raadswerk. Voor inwoners is de griffie het adres voor vragen over het raadswerk algemeen en bijvoorbeeld wanneer u gebruik wilt maken van uw spreekrecht of meer wil weten over uw mogelijkheden in contact te treden met de raad.

Griffier Arnout van Kooij

Griffier 

A.J.O. (Arnout) van Kooij

Tel: 030 - 686 17 97

Mobiel: 06 - 14 59 79 79         

ajo.van.kooij@ijsselstein.nl

Raadsadviseur

Joris Moes

Tel: 030 - 686 18 17           

griffie@ijsselstein.nl

Griffiemedewerker     

Ingrid Elken

Tel: 030 - 686 16 33

griffie@ijsselstein.nl