Van de Raad

Op deze pagina vindt u onder andere de besluiten van de raad, maar ook moties, amendementen en toezeggingen van het college.

http://ijsselstein.raadsinformatie.nl/dashboard