Vergaderingen van de raad (live volgen)

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar en bij te wonen in het stadhuis.

http://ijsselstein.raadsinformatie.nl/live