Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdzorg

Alle IJsselsteiners die in 2022 zorg hebben ontvangen vanuit de jeugdzorg of de Wmo, bijvoorbeeld via het Jeugdteam of het Sociaal Team van de gemeente, ontvangen deze week een brief over een cliëntervaringsonderzoek.

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van de Wmo en jeugdzorg en werkt hiervoor samen met onder andere huisartsen en zorginstellingen. Met het onderzoek wil de gemeente weten wat ervaringen zijn met de zorg. Met de meningen en wensen van IJsselsteiners kunnen we de zorg verbeteren.

Meedoen

Inwoners van gemeente IJsselstein die in 2022 jeugdzorg of zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen kunnen meedoen aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.