Jeugdnota IJsselstein 2023-2026 is definitief

De jeugdnota is het plan van de gemeente om alle jongeren van 0 tot 23 jaar de beste start en kansen te bieden in hun leven.

Wethouder Eveline Schell zegt in haar voorwoord: “Kinderen en jongeren in Nederland behoren tot de gelukkigste kinderen van de wereld. Ook de jeugd van IJsselstein geeft aan zich meestal gelukkig te voelen. Dat zijn cijfers waar ik blij mee ben! Onze ambitie is dat alle kinderen en jongeren in IJsselstein kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien.”

Om aan die ambitie te voldoen hebben we de jeugdnota gemaakt. Dit is het plan van de gemeente om alle jongeren van 0 tot 23 jaar de beste start en kansen te bieden in hun leven. In de nota staat wat de gemeente samen met kinderen en jongeren, ouders/opvoeders, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulporganisaties wil bereiken. Maar ook hoe we dat willen doen en op welke manier iedereen kan bijdragen aan een gelukkige jeugd voor de kinderen in IJsselstein.

De Jeugdnota is gemaakt met waardevolle inbreng van onder andere inwoners, ouders, verzorgers, jongeren, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, het jeugdteam gemeente IJsselstein en het Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ) en de gemeenteraad. Samen met al deze mensen en organisaties werken we de komende jaren aan de doelen uit deze nota.

Heeft u vragen over de jeugdnota? Neem dan contact met ons op via telefoon 14 030 of vul het contactformulier in.

Meer over de Jeugdnota IJsselstein 2023-2026