Lintjes in IJsselstein

Burgemeester Van Domburg heeft vandaag, woensdag 26 april, drie inwoners verrast met een Koninklijke onderscheiding.
De decoranda hebben zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving in onze stad. De verdiensten liggen op de terreinen: maatschappelijk, zorg en sport.

De heer K.A.M. Duijvelaar Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw M.J.J. Kromwijk-de Jong  Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer H.M.M. Vlasveld  Lid in de Orde van Oranje Nassau

 

Lintjes 2023

Hieronder leest u de overwegingen voor het verlenen van de Koninklijke onderscheidingen:

De heer K.A.M. Duijvelaar

Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door het leven van de heer Duijvelaar. Als inwoner van Zoetermeer is hij bestuurslid/voorzitter van Kruiswerk Zoetermeer en voorzitter van de openbare bibliotheek aldaar. IJsselsteiners kennen hem als een bevlogen volksvertegenwoordiger in zijn rollen als gemeenteraadslid en commissielid; als voorzitter van het bestuur Probus én als voorzitter van de Katholieke Bond (KBO) – afdeling IJsselstein-Lopik e.o. Maar de heer Duijvelaar kijkt over de stadsgrenzen: zo was/is hij lid van het Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden; lid van het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving en zet hij zich ook in voor de KBO Provincie Utrecht waar hij sturing geeft aan het platformoverleg met 16 KBO-afdelingen in de provincie.

Mevrouw M.J.J. Kromwijk

Mevrouw Kromwijk start haar carrière als vrijwilligster als haar zoon naar school gaat. Zij treedt toe tot het bestuur en wordt later voorzitter van het Katholiek Onderwijs in IJsselstein (nu stichting Lek en IJssel). Vervolgens zet mevrouw Kromwijk zich ook in voor het muziekonderwijs in onze stad door bestuurslid te worden bij ‘Fulco Muziekonderwijs’. Als haar zoon lid wordt van Hockeyclub IJsseloever (HCIJ) wordt mevrouw Kromwijk coach, voorzitter van de Jeugd Technische Commissie en zeven jaar lang voorzitter. Ondertussen gaat zij zich ook inzetten voor de trots van IJsselstein: ‘De Grootste Kerstboom’. Als voorzitter zorgt zij, ondanks tegenslagen, dat de Gerbrandytoren in de maand december schittert over onze stad en wijde omgeving. De heer

H.M.A. Vlasveld

In 1983 had de stichting Katholieke Bejaardenzorg de taak een )ver)nieuw(d) woonzorgcentrum Mariënstein en seniorencomplex De Hooghe Camp te realiseren. In dit project had de heer Vlasveld als secretaris een spilfunctie. Na oplevering bleef de heer Vlasveld secretaris en heeft hij meegewerkt aan de fusie tussen verpleeghuis Isselwaerde en verzorgingshuis De Schutse en nam hij vervolgens zitting in het fusiebestuur Stichting Samenwerkende Zorgcentra West Utrecht (SSZWUZ). De afgelopen 15 jaar heeft de heer Vlasveld zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Katholieke Bond (KBO)-afdeling IJsselstein in de functies van vice-voorzitter, voorzitter, belastinghulp en ouderenadviseur.