Mensen met een psychische kwetsbaarheid in uw wijk

Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen niet meer in een ggz-instelling, maar zelfstandig thuis. Dit kan ook in uw wijk zijn. Leer tijdens de bijeenkomst 'Welkome Wijk' wat u kunt doen als de ander gedrag vertoont wat u niet begrijpt of waar u zich zorgen over maakt.

Welkome Wijk

Het doel van Welkome Wijk is om vooroordelen over buurtbewoners met een psychische achtergrond te verminderen. We willen bereiken dat er meer begrip komt voor elkaar en dat iedereen zich welkom voelt in de wijk. Samen met Stichting Pulse en Cazas Wonen organiseert de gemeente IJsselstein bewustwordingsbijeenkomsten voor drie doelgroepen: inwoners, vrijwilligers en professionals.

Wat u leert

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over wat het betekent om te leven met een psychische kwetsbaarheid. Houding, gedrag en leefwijzen wat u niet begrijpt, waar u zorgen over heeft, last van heeft of misschien bang voor bent staan centraal. De bijeenkomst wordt begeleid door een gespreksleider en twee mensen die zelf een psychische kwetsbaarheid hebben (gehad). Zij delen graag met u hoe u van betekenis kunt zijn. Met meer inzicht loopt u de deur weer uit!

Waar en wanneer

  • Vrijwilligers: maandag 17 april 19.00 – 21.30 uur
  • Inwoners: donderdag 20 april 19.00 – 21.30 uur
  • Professionals: maandag 8 mei 14.30 – 17.00 uur

Alle bijeenkomsten zijn in het Fulcotheater.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op www.ijsselstein.nl/welkomewijk voor meer informatie en om u aan te melden voor een van de bijeenkomsten.