Nieuwjaarsboodschap van de Burgemeester

Burgemeester Patrick van Domburg sprak op 6 januari 2023 zijn nieuwjaarsboodschap uit in het Fulcotheater: "We doen het samen."

Geachte dames en heren,

Ik hoop dat u uw glas gevuld heeft om straks met elkaar een toost uit te brengen.
Fijn dat we deze traditionele bijeenkomst na een paar lastige jaren weer kunnen houden, hier in ons eigen Fulcotheater schuin onder de raadszaal waar het hart van onze lokale democratie klopt. Een zaal waar het afgelopen jaar een ambitieuze coalitie plaatsnam, scherp gehouden door bevlogen oppositiepartijen. Verschillende belangen, maar toch allemaal met maar één doel voor ogen: het beste voor de IJsselsteinse inwoners en ondernemers.

Met de coronacrisis op zijn retour, kwamen we meteen in de dynamiek terecht van de oorlog in Oekraïne en de effecten daarvan op onze eigen, lokale samenleving. We zagen dat IJsselsteiners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ook de gemeentelijke organisatie, alles op alles zetten om mensen te herbergen, die de verschrikkingen ontvluchtten. Hartverwarmend. Maar laten we hopen dat zij zich snel met hun geliefden in hun moederland kunnen herenigen.
En we zien dat onze IJsselsteinse samenleving – net als in 2015 – in staat is om voor enkele weken zogenoemde crisisnoodopvang te bieden, in Sporthal de Oever aan zo'n 100 vluchtelingen uit verschillende landen. Dank aan eenieder die daar ruimte voor heeft gemaakt of de schouders onder heeft gezet.
We zagen in het afgelopen jaar onze nationale driekleur ondersteboven langs de wegen hangen. Ook veel van onze IJsselsteinse agrariërs voelden – en voelen – zich klemgezet door het voorgenomen stikstofbeleid van de rijksoverheid. Ook voor díe geluiden is ruimte in onze gemeente.

Het jaar 2022 was er eentje waarin weer dingen kónden. We hebben carnaval ingehaald. We konden weer fijn naar de markt in de binnenstad. Evenementen waren weer mogelijk, met als klap op de vuurpijl de ontsteking van de grootste kerstboom.
Maar 2022 was ook het jaar waarin een aantal IJsselsteiners en ondernemers voor een nieuwe uitdaging stonden. Oplopende inflatie en energieprijzen zorgden ervoor, dat mensen keuzes moesten maken en dat in hun portemonnee voelden. Vanuit de gemeente kunnen we de ergste financiële nood gelukkig lenigen met ondersteunende maatregelen.

Wat ook nog steeds moeilijk is voor veel van onze inwoners – en wat mij betreft de grootste uitdaging in 2023 – is het vinden van een huis. Ook in IJsselstein hebben we grote behoefte aan woningen voor onze jongeren, senioren en de nieuwe IJsselsteiners. Wat dat betreft trekken we alles uit de kast: bouwen in de historische binnenstad en buiten de bebouwde kom; appartementen en flexwoningen. Met alle discussies die daarbij horen. We móeten wel om IJsselstein vitaal te houden; om onze verenigingen en winkels draaiende te houden; om ons een theater als dit te kunnen veroorloven. Om het karakter van IJsselstein als fijne en bruisende woongemeente te behouden en te versterken.

Dit gemeentebestuur kiest daarin zijn koers, gesteund door de IJsselsteiners die op hen gestemd hebben. En kritisch gevolgd door anderen.

Zo werkt dat. We doen het samen, in welk deel van de stad je ook woont. Wat je ook gelooft en van wie je ook houdt. Of je hier nou geboren bent of naartoe gevlucht bent. We helpen elkaar en zorgen dat iedereen mee kan.
En díe verbondenheid, dames en heren, geeft mij het rotsvaste vertrouwen dat we de uitdagingen van vandaag en morgen aan kunnen.
En daar wil ik graag samen met u het glas op heffen.

Namens het gemeentebestuur wens ik u en alle IJsselsteiners een bruisend en vitaal 2023.

Proost!

Burgemeester IJsselstein, Patrick van Domburg

Afbeelding: Burgemeester IJsselstein, Patrick van Domburg