Overeenkomst woonlocatie Randdijk getekend

Op woensdag 17 mei 2023 ondertekenden wethouder Peter Bekker en directeur René van Arnhem van VABO Ontwikkeling B.V. de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Randdijk. Op de locatie gaat VABO ongeveer 140 woningen ontwikkelen en ook zelf bouwen. Een anterieure overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een bestemmingsplan. In overleg met de gemeente werkt VABO de komende tijd samen met de buurt aan een definitief ontwerp voor woningbouw en aan een bestemmingsplan.

Woningen bouwen en natuur versterken hand in hand

De eisen en wensen voor de ontwikkeling zijn al eerder door de gemeente vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten. Het plan moet voorzien in ongeveer 140 woningen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast moet de groene uitstraling van het gebied behouden blijven en zelfs versterkt worden.

De behoefte aan woningen in IJsselstein is groot. Wethouder Peter Bekker is daarom blij met de toevoeging van ongeveer 140 nieuwe woningen aan het woningaanbod. "Bovendien gaan in dit gebied het bouwen van woningen en het versterken van natuur hand in hand. De Randdijk staat bekend om de waardevolle natuur in het gebied. We hebben respect voor deze natuur en willen deze versterken. We gaan nieuwe halfverharde wandelpaden aanleggen, natuurlijk spelen mogelijk maken en het bestaande groen verbeteren. Dit zal de aantrekkingskracht van de Randdijk vergroten."

Participatieproces

De gemeenteraad behandelt het Plan van Aanpak voor het participatieproces tijdens de raadsvergadering van 6 juli. Na vaststelling door de raad start VABO Ontwikkeling B.V. na de zomervakantie het participatieproces. Omwonenden en geïnteresseerden krijgen hierbij de mogelijkheid om mee te denken over het definitief ontwerp. De data van de participatiebijeenkomsten worden via een bericht in Zenderstreeknieuws en via www.ijsselstein.nl bekendgemaakt. Direct omwonenden krijgen een uitnodiging in de brievenbus. Voor het versterken van het groen in de omgeving van het plangebied komt een apart participatietraject vanuit de gemeente.
Meer informatie: www.ijsselstein.nl/woonlocatieranddijk.