Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ)

Het PSIJ is van en voor inwoners. Het bestaat uit inwoners en komt op voor de belangen van (kwetsbare) inwoners. Ze zijn onafhankelijk en adviseren de gemeente over allerlei zaken binnen het sociaal domein. Het sociaal domein is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken kunt krijgen. Denk aan zorg, jeugdhulp, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van uw buurt.

Adviezen

Het PSIJ adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over beleid van de gemeente. Met hun adviezen willen ze eraan bijdragen dat elke inwoner van IJsselstein zo goed mogelijk kan meedoen.

Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen. Vaak is er ook een mondeling overleg met de wethouders. De adviezen en reacties worden naar de gemeenteraad gestuurd, zodat zij op de hoogte zijn van wat er speelt.

Van en voor inwoners én op zoek naar meer

Het PSIJ bestaat uit inwoners van IJsselstein. Zij hebben kennis en ervaring met het sociaal domein vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding. Wilt u bijdragen aan een zo goed mogelijk IJsselstein voor al haar inwoners? Het PSIJ is op zoek naar bestuurders en ondersteuning. Neem contact op met het PSIJ via PSIJ@kpnmail.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het PSIJ? Kijk dan op www.psij-ijsselstein.nl voor meer informatie.