Routenetwerken opnieuw gewaarborgd

Per 1 januari 2023 hernieuwen de provincie Utrecht en 26 Utrechtse gemeenten de samenwerking in het Routebureau Utrecht. Daarmee zijn het beheer en onderhoud, de ontwikkeling en de informatievoorziening en marketing voor de recreatieve fiets-, wandel- en vaarroutes in de provincie Utrecht voor de toekomst zekergesteld.

Het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor 'routegebonden recreatie' in de provincie Utrecht. Met een focus op kwaliteit, uniformiteit en toegankelijkheid van routes, beheert het Routebureau Utrecht de bewegwijzerde, recreatieve routenetwerken. Hieronder vallen onder andere het fietsroutenetwerk met fietsknooppunten en de bewegwijzerde wandelroutenetwerken. Het Routebureau Utrecht is de verbinder tussen de provincie, gemeenten, routeontwikkelaars, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, marketingorganisaties en partijen die zich bezighouden met recreatieve routes. Afgelopen jaren was het Routebureau Utrecht onderdeel van Recreatie Midden-Nederland.

Herbevestiging samenwerking

Tijdens het bestuurlijk overleg op 25 november 2022 is het hernieuwde convenant ondertekend door de portefeuillehouders recreatie (alle gemeenten) én door de gedeputeerde Rob van Muilekom (provincie Utrecht). Hiermee herbevestigen zij de samenwerking in recreatieve routes; de routenetwerken voor fietsen, wandel en varen in de provincie Utrecht zijn ook komende jaren gewaarborgd.

Routebureau Utrecht

Afbeelding: Wethouder Edwin Tas ondertekent hernieuwde convenant