Samenwerken om uithuisplaatsingen jongeren te voorkomen

Vier Jeugdhulpaanbieders en de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden van de regio Lekstroom, slaan de handen ineen om uithuisplaatsingen van jongeren verder te voorkomen.

De Rading, Timon, het Leger des Heils en Youké starten hiervoor een intensieve samenwerking. Wim van Wijk is projectleider namens de vier aanbieders, "We verbeteren de hulp thuis in het gezin van de jeugdige, zodat we een uithuisplaatsing zoveel mogelijk kunnen voorkomen."

Naast het voorkomen van uithuisplaatsingen hebben de vier aanbieders nog drie andere doelen:

  • Zorgen dat jongeren zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek krijgen.
  • Werken met jongeren aan een duidelijk vooruitzicht, bij voorkeur terug naar huis.
  • Samenwerken met de sociale teams in de gemeenten, de mensen uit het netwerk van de jongeren en andere betrokken professionals.

Waar een uithuisplaatsing onvermijdelijk is, organiseren de aanbieders een plek die zoveel mogelijk lijkt op een normale gezinssituatie. "Met als doel dat een jeugdige zo normaal mogelijk kan opgroeien," aldus de vier aanbieders.

Op 13 maart ondertekenden de aanbieders officieel het contract 'Gezinsvormen' met de gemeenten van de regio Lekstroom. Dat contract gaat juli van start. Wethouder Kees Bel van gemeente Vijfheerenlanden sprak de aanwezigen tijdens het tekenmoment toe: "In onze samenwerking gaan we voor kwetsbare kinderen en gezinnen uit Lekstroom de best passende zorg bieden, thuis of in gezinsvormen. We kijken buiten de gebaande paden en blijven elkaar vasthouden". Hannie Olij, bestuurder van Timon, voegde daar namens de vier aanbieders aan toe dat ze elkaar daarbij nodig hebben. "Niemand van ons kan dit alleen, maar met elkaar gaat er iets gebeuren".

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit nieuwsbericht? U kunt mailen of bellen naar projectleider Gezinsvormen (regio Lekstroom) Simone Loonstra, s.loonstra@nieuwegein.nl of 06 - 20 74 66 64.


Tekenmoment contract Gezinsvormen Lekstroomgemeenten en aanbieders