Structurele subsidie 2024 aanvragen

Een structurele subsidie is een subsidie voor een langdurige activiteit die jaarlijks terugkeert. Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon. De aanvraag moet vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar aangevraagd worden.

Binnenkort kunt u de structurele subsidie voor 2024 aanvragen door het online aanvraagformulier in te vullen op www.ijsselstein.nl/subsidie.

Een uitzondering geldt voor de aanvragen voor de subsidierelaties die een subsidie wensen aan te vragen in het kader van de Subsidieregeling Voorschoolse Educatie en Peuteropvang gemeente IJsselstein 2023. Het desbetreffende aanvraagformulier zal medio augustus 2023 op de website worden geplaatst. De aanvraagtermijn voor deze aanvragen loopt tot 15 oktober 2023.

Er wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe subsidieregeling voor de aanvragen, die zijn ondergebracht bij

  • Programma 4, Deelplafond Sport, bevorderen sportdeelname en deskundigheidsbevordering.
  • Programma 5, maatschappelijke ontwikkeling.

Deze subsidieregelingen worden nog niet toegepast op de subsidieaanvragen voor 2024. Het proces van aanvragen zal voor dit jaar nog hetzelfde zijn als voorgaande jaren. Over het vervolg van de invoering van de subsidieregelingen worden de betreffende organisaties apart op de hoogte gehouden.

Vaststellen structurele subsidie 2022

Subsidies tot € 7.500,- worden direct bij de verstrekking vastgesteld. Over deze subsidie hoeft geen verantwoording te worden afgelegd. Wel is het zo dat deze subsidie gecontroleerd kan worden door middel van een steekproef. Als u een subsidie boven de € 7.500,- heeft ontvangen in 2022, dan dient u hierover vóór 1 april 2023 verantwoording af te leggen. Ook hiervoor dient u binnenkort gebruik te maken van het online formulier 'vaststelling subsidie' op www.ijsselstein.nl/subsidie.