Touwlaan 8 weken dicht

Van 27 mei tot en met 19 juli gaan we de Touwlaan opnieuw inrichten, omdat de snelheid van het verkeer te hoog is. En omdat sommige delen van de Touwlaan onoverzichtelijk zijn, zoals de kruispunten en de schoolzone. Hiermee willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren.

Er wordt gewerkt in fasen. De fasen overlappen om de verplaatsing van de werkzaamheden mogelijk te maken. Deze planning is een schatting en kan veranderen door onverwachte omstandigheden. 

  • Fase 1 (27 mei tot en met 21 juni): Johan Willem Frisolaan tot Eiteren
  • Fase 2 (17 juni tot en met 5 juli): Kasteellaan tot Johan Willem Frisolaan
  • Fase 3 (1 juli tot en met 19 juli): Vondellaan tot Kasteellaan

De Touwlaan wordt per fase afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Er worden omleidingsroutes aangegeven. De woningen blijven bereikbaar voor bewoners.

Vrachtverbod Touwlaan en wijk Kasteelkwartier

In het recent genomen verkeersbesluit is vastgesteld dat vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg, na de werkzaamheden niet meer op deze locaties mogen komen. De redenen hiervoor zijn de verkeersonveiligheid en de geluids- en trillingshinder die het vrachtverkeer met zich meebrengt. Meer informatie op www.ijsselstein.nl/touwlaan