Veiling gemeentelijke kunstcollectie

In de afgelopen 70 jaar heeft de gemeente verschillende kunstwerken van kunstenaars uit IJsselstein en de rest van Nederland gekregen en gekocht. Het college heeft besloten een deel van de kunstcollectie te laten veilen. De veilingopbrengst wordt geïnvesteerd in Kunst en Cultuur.

Het zijn inmiddels teveel kunstwerken om op te hangen in het stadhuis, ook omdat delen van het stadhuis worden verhuurd aan andere organisaties. Daarom heeft het college besloten een deel van de kunstcollectie te laten veilen door Heritage Auctions Europe in IJsselstein. Op deze manier krijgen de werken een nieuwe plek waar het de aandacht krijgt dat het verdient. De veilingopbrengst wordt weer geïnvesteerd in Kunst en Cultuur.

IJsselsteinse kunstcollectie

In Nederland had tot 1987 de beeldende kunstenaarsregeling (BKR). Via deze regeling konden kunstenaars een (tijdelijk) inkomen ontvangen van de overheid in ruil voor een artistieke tegenprestatie. Zo konden kunstenaars zich focussen op hun werk en ontwikkeling. 
Op het hoogtepunt maakten bijna 6000 kunstenaars gebruik van de regeling, waardoor het niet meer te betalen was. Ook was de collectie zo groot geworden (221.000 stuks), dat het niet goed beheerd kon worden. Daarom stopte de regeling in 1987.

Tussen 1992 en 2007 besloot het Rijk om het grootste deel van de kunstwerken over te dragen of te verkopen. In 1992 is de BKR-collectie die gemeente IJsselstein in bruikleen had, geschonken.
Dit deel van de collectie bestaat uit kunstwerken van kunstenaars uit het hele land, zoals H.L. Koolen, H.W. Peters, J.S.A. Koperdraat en J. Hansen. Op dit moment kijkt de Rijksdienst voor cultureel erfgoed naar dit deel van de BKR-collectie. Wellicht dat een aantal van deze werken weer toegevoegd worden aan de Nederlandse rijkscollectie. Ook Museum IJsselstein kijkt welke werken van cultuurhistorische waarde zijn voor onze stad. Die werken zullen we behouden.

Het andere deel van de BKR-collectie bevat werken van kunstenaars die in IJsselstein gebruik maakten van de BKR-regeling, zoals Hans Leijerzapf, Ernst Löwensteijn, Edith van Dijk, Wilma van Opstal en Marjolijn Boxhoorn.

Tot slot bevat de IJsselsteinse collectie kunstwerken die de gemeente in de afgelopen jaren van kunstenaars als J. Wolkers, G. Monné, C. Lagendijk, C. v.d. Haak en anderen heeft gekocht of gekregen.

De collectie bestaat uit schilderijen, foto’s en tekeningen op canvas en papier, al dan niet ingelijst. Kleine en grotere werken van doorgaans hoge kwaliteit. Een aantal werken heeft in de loop van de tijd wat schade opgelopen, aan het doek zelf of bijvoorbeeld aan de lijst. Heritage Auctions Europe, het veilinghuis in IJsselstein, gaat in november alle werken taxeren, fotograferen en beschrijven.

Procedure

Het besluit van het college om de kunstcollectie te veilen, is op 8 augustus 2023 gepubliceerd in het Gemeenteblad, het overheidskanaal voor officiële bekendmakingen van gemeenten. Op dat moment is formeel de vervreemdingsprocedure voor overheden gestart. Dit is het traject om de collectie af te stoten. Gemeente IJsselstein maakt het besluit om een deel van de collectie te veilen algemeen bekend. Vanaf het moment van publicatie in het Gemeenteblad is het mogelijk om tot 19 september een onderbouwde zienswijze tegen het veilen van de collectie of bijvoorbeeld een kunstwerk in te dienen. Dat kan schriftelijk of digitaal (via info@ijsselstein.nl). In week 38 sluit de zienswijzetermijn van de vervreemdingsprocedure. Aan de hand van ingekomen reacties besluit het college daarna over het definitief voortzetten van de verkoop.

Veiling

De Art, Collectibles, Jewelry and TCG veiling van Heritage Auctions Europe vindt plaats tussen 13 en 24 februari 2024. Geïnteresseerden kunnen zowel fysiek als online bij de veiling aanwezig zijn en een bod doen. Meer informatie volgt later dit jaar.

Kunst in het stadhuis

De BKR-regeling is een onderdeel van de  cultuurhistorie van IJsselstein. Wethouder Cultuur Mark Foekema: “Daar zijn en blijven we trots op. Daarom behouden we in onze collectie ook een aantal werken van kunstenaars die in IJsselstein van de regeling gebruik gemaakt hebben. Zo hangt in elke vergaderruimte op de begane grond van het stadhuis een werk van kunstenaars als Leijerzapf, Löwesteijn, Boxhoorn, Van Opstal en Van Dijk. Onze collectie bestaat verder onder andere uit werken van Angnelle Thijssen, Guillaume Monné, Ans Wilbers, Charles Lagendijk Miranda Karskens en Alex van Empel. Een deel hangt op de kamers van het college en in de centrale ruimte bij de raadzaal. Ook in de ontvangsthal van het stadhuis is kunst te zien. Een deel daarvan is van Museum IJsselstein, dat de gemeentelijke collectie beheert. In het zogenaamde IJsselsteinse straatje van het museum kun je een deel van de (kunst)voorwerpen zien en zo een beeld krijgen van de historie van onze stad.”

Opbrengst

De gemeente IJsselstein investeert de opbrengst van de veiling in Kunst en Cultuur in IJsselstein. Afhankelijk van hoeveel geld de collectie opbrengt, kunnen nieuwe kunstwerken aangeschaft worden en/of andere kunst-en-cultuurprojecten gefinancierd worden.

Meer weten

Via de website, de gemeentepagina in Het Kontakt en de socialmediakanalen van de gemeente kunt u op de hoogte blijven. De gemeente doet haar uiterste best om de betrokken kunstenaars in de aanloop naar de veiling te informeren.