Woondeals regio's Utrecht en Amersfoort

Woondeals regio's Utrecht en Amersfoort zorgen komende jaren voor meer én betaalbare woningen. Het Rijk, de provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030.

Hiervoor zijn drie zogenaamde woondeals opgesteld voor de regio's U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley. Deze woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Ook zijn wederzijdse afspraken opgenomen; de randvoorwaarden om de woningen (betaalbaar) te realiseren moeten namelijk op orde zijn. Op 13 maart zette minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening onder de woondeals. Met de ondertekening van de woondeals spreken partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk te werken aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio.

Waar komen deze woningen?

In de regio U10 worden 61.000 woningen gerealiseerd, in de regio Amersfoort 27.000 en in de regio Food Valley 25.000.

Betaalbare woningen

De huizenprijzen in de regio zijn hoger dan het landelijk gemiddelde en uit onderzoek blijkt dat vooral de betaalbare koopwoning ontbreekt. Daarnaast zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning hoog, gemiddeld 11 jaar. Dit treft niet alleen de mensen die een huis zoeken, maar ook onze regio als geheel. Want we willen jonge, getalenteerde mensen blijven aantrekken en tegelijkertijd de langer thuiswonende senioren passende huisvesting bieden.

In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 twee derde van de woningen die gebouwd worden, in het segment 'betaalbaar' valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808,- per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.026,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-).

Rol corporaties

Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden. Overheden en corporaties zetten daarom in op een nieuwe vorm van partnerschap. Met deze woondeal zijn corporaties volwaardige partners van de Woondeal U10.

Knelpunten aanpakken

De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk. Om de woningbouw mogelijk te maken is afgesproken dat het rijk, provincies, gemeenten en corporaties blijven investeren in betere mobiliteit en groen en kijken wat iedereen financieel kan bijdragen. Daarnaast wordt ingezet op het versnellen van planprocessen, wordt gekeken of gemeenten meer grip kunnen krijgen op grondposities en worden het stikstofprobleem en de energie-infrastructuur boven aan de agenda gezet. Verder wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor capaciteitstekorten en wordt onderzocht hoe ook op lange termijn gebiedsontwikkeling structureel betaald kan worden. Tenslotte is benadrukt dat naast het bouwen van betaalbare woningen het ook belangrijk is dat de betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de bestaande woonvoorraad op orde blijft/komt.

Ondertekening Woondeals