De Waag in de steigers

Iedereen die door het centrum van ons stadje loopt ziet dat De Waag in de steigers staat. Maar wat gaat er hier gebeuren?

Wegen van handelsgoederen

De Waag is een Rijksmomument uit 1779. Het werd gebruikt voor het wegen van handelsgoederen. Iedere boer was verplicht zijn koopwaar en vee via de stadswaag te verhandelen. Dat leverde het stadsbestuur flinke belastingen op. Het is bijzonder dat het weeggedeelte nog helemaal intact is.

Kenniscentrum Historische Kring IJsselstein

Nu heeft de Waag een andere functie en kent andere bewoners. Sinds eind jaren 80 heeft de Historische Kring IJsselstein op de 1e verdieping een eigen kenniscentrum. Drie keer per week kun je hier kennis en ervaringen uitwisselen.

Renovatie nodig

De vrijwilligers van HKIJ lieten wethouder Edwin Tas vorig jaar weten dat het hard nodig was om de Waag te renoveren. De vastgoedafdeling van de gemeente maakte daarom een overzicht van de noodzakelijke renovaties. Dit jaar is gestart met werkzaamheden aan de binnenkant van het gebouw. Hiervoor werkten HKIJ en de gemeente samen.

Eerst de binnenkant

Projectleider Herwin Straver van de gemeente: “We hebben geprobeerd het Waaggebouw zoveel mogelijk weer naar de situatie van 1924 terug te brengen, zoals de kleuren en de uitstraling”. De oude gaskachels zijn vervangen voor een hoog rendement cv-systeem. Ook is gedacht aan de (brand)veiligheid. In de wanden was nog asbest verwerkt. Dit is op een verantwoorde manier verwijderd. Ook heeft HKIJ nieuwe vloerbedekking laten leggen en het pand voorzien van nieuwe technische snufjes.

Nu is de buitenkant aan de beurt

De Waag staat in de steigers om het volledige dak te renoveren en de schoorsteen uit 1957 te verwijderen. Ook de voorgevel van het pand wordt grondig gereinigd zodat deze weer een frisse uitstraling heeft in de binnenstad. Bouwbedrijf Van der Grift uit Harmelen voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De verwachting is dat de werkzaamheden in december dit jaar klaar zijn. Herwin Straver: “Het is fijn en goed om te zien dat HKIJ en gemeente als 1 team optrekken. De lijntjes zijn kort waardoor we snel kunnen schakelen. We kijken uit naar een mooi resultaat en een lange fijne samenwerking”.

Waag geheel