Werken aan een duurzame gemeente

Hoe duurzaam is gemeente IJsselstein zelf?

Tijdens de Nationale Klimaatweek (van 30 oktober tot en met 5 november) is er extra aandacht voor klimaat en duurzaamheid. Het thema is dit jaar Iedereen doet mee. We kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een duurzamer land. Maar hoe duurzaam is gemeente IJsselstein zelf?

Hoewel de gemeente enkele belangrijke stappen heeft gezet, is er ook voor ons nog veel werk te verzetten. Eén van de eerste zichtbare stappen richting een duurzame gemeentelijke organisatie was de installatie van 660 zonnepanelen op het dak van het stadhuis. Deze zonnepanelen zijn sinds 2018 in gebruik. Ze leveren ongeveer 220.000 kWh op. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 85 huishoudens.

Ook bij sporthal De Oever liggen zonnepanelen op het dak. De gemeente heeft een deel van het dak beschikbaar gesteld voor een postcoderoosproject op aanvraag van Klimaatnatuurlijk IJsselstein. Bij een postcoderoosproject kunnen inwoners investeren in zonnepanelen op het dak van iemand anders. Zij delen vervolgens in de opbrengsten van de panelen. Dit is handig voor inwoners die zelf geen zonnepanelen op kunnen plaatsen.

De ambitie van de gemeentelijke organisatie is om in 2030 CO-2 neutraal te zijn. De zonnepanelen op het dak van het stadhuis en De Oever zijn hierin slechts een kleine stap. Er zijn nog 32 gemeentelijke gebouwen die verduurzaamd moeten worden. Maar als iedereen een kleine stap zet, maken we samen groot verschil. Daarom steunt de gemeente ook graag burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Alleen samen kunnen we zorgen voor een duurzaam IJsselstein.